Nie akceptują decyzji Rady Miejskiej

Dnia 14 czerwca 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Wielichowie wpłynęło pismo podpisane przez Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim, skierowane do Rady Miejskiej Wielichowa.

Autorzy pisma wzywają Radę Miejską do usunięcia naruszenia prawa. Ich zdaniem uchwała o sieci szkół podjęta przez Radę Miejską Wielichowa, w której wskazano, że uczniowie klas 7 i 8 ze szkół w Wilkowie Polskim i Łubnicy będą realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej w Wielichowie, narusza interes prawny autorów pisma. Powołują się przy tym na opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, dotyczącą uchwały Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 marca 2017 roku dostosowująca sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego weszła w życie i stała się obowiązującym aktem prawnym. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w dniu 30 marca 2017 r.

W związku z tą sprawą, na ostatnią sesję Rady Miejskiej Wielichowa, przybyły dwie osoby z Wilkowa Polskiego. Jedna z pań zabrała głos, przedstawiając obawy dotyczące przyszłości szkoły w Wilkowie Polskim.

[…] Jeśli nie będziemy mieć 7 i 8 klasy, to za 2 lata w klasach 4-6 będziemy mieć tylko 2 roczniki (bo obecnie nie mamy pierwszej klasy). […] Jeśli zostaną tylko klasy 1-3, to nikt nie utrzyma tego budynku. […] Padły słowa, że szkoła w Wielichowie może wchłonąć wszystkie szkoły w gminie. Jeśli tak się stanie, to może pojawić się problem dwuzmianowości. […] Nie rozpatruję problemu w kategorii lepsza szkoła, gorsza szkoła. […] Przecież nauczyciele z Wielichowa mogą przyjeżdżać uczyć u nas tych przedmiotów, do których nie mamy nauczycieli. […] Szkoła w Wilkowie jest niedoinwestowana, bardzo wiele rzeczy robionych jest ze środków rodziców. […] Co mnie najbardziej zabolało to łącznik za 310 tys w Wielichowie, a tutaj nie ma pieniędzy na organizację 7 klasy. Rozumiem, że są różne potrzeby, ale trzeba było to wyważyć[…]

-mówiła.

Po jej wypowiedzi głos zabrał radny Wojciech Szefler, który zauważył, że rodzice z Gradowic są odmiennego zdania. Chcą, aby ich dzieci chodziły do klasy 7 i 8 do Wielichowa.

Radny Paweł Michalski, przewodniczący komisji oświaty, powiedział:

Cieszę się, że dyskusja o oświacie jest tak szeroka, bo to znaczy, że dobro dziecka nie przejawia się tylko w tym, że głosujemy albo za tym, albo za tamtym, że robimy to bez refleksji. Szkoda, że takich głosów, jak teraz pani, nie było na zebraniach. Jestem radnym od 6 lat i nie przypominam sobie, żeby na zebraniach wiejskich, kiedy dyskutowano o funduszu sołeckim, kiedy dyskutowano o inwestycjach na terenie poszczególnych wsi, zabierano głos i mówiono, że poza drogami, chodnikami itp. jest jeszcze szkoła. Dopiero kiedy wykoszono te chaszcze, okazało się, że mamy piękny pałac i mamy tam szkołę. Brakowało mi takich głosów mieszkańców, którzy powiedzieliby “u nas jest jeszcze szkoła”. Na zebraniu w Wilkowie, gdy się odwróciłem i zobaczyłem kto jest na sali, to byłem zdumiony, że wy się dajecie tak manipulować, bo tak naprawdę ja nie usłyszałem, żeby któryś z radnych powiedział, że likwidujemy szkołę w Wilkowie.

Radny Florian Matysiak zwrócił uwagę, że uchwała jest ważna, gdyż każda uchwała trafia do wojewody, a następnie jest publikowana w Dzienniku Urzędowym i tak się stało z tą uchwałę. Ponadto zwrócił się do nauczycielki z Wilkowa, która podkreślała, że szkoła w Wilkowie jest niedoinwestowana. Zapytał ją, czy podpisała petycję mieszkańców Wilkowa do kuratorium. W petycji tej bowiem wilkowska szkoła opisana została jako wspaniała, lepiej niż wielichowska szkoła.

Wiesław Daktera, dyrektor ZEAS, wyjaśnił, że realizacja zajęć klas 7 i 8 odbywać się będzie w Wielichowie, ze względu na wyposażenie wielichowskiej szkoły w pracownie fizyczną, chemiczną i biologiczną oraz dostępność nauczycieli od tych przedmiotów, których nie ma w szkołach w Łubnicy i Wilkowie.

Radny Stanisław Marciniak, poruszył kwestię demografii – żeby szkoła istniała muszą być dzieci. Powiedział, że on się nie zgodzi, żeby taka szkoła jak w Wielichowie, która powstała za tyle pieniędzy była pusta, a my będziemy rozbudowywać szkoły w terenie.

Na koniec dyskusji burmistrz Honorata Kozłowska zapytała, dlaczego skoro nauczyciele w Wilkowie tak bardzo martwią się o dobro dzieci, o szkołę, nikt z nauczycieli nie podjął się tego, by zostać jej dyrektorem.

W dwóch konkursach na dyrektora szkoły podstawowej w Wilkowie Polskim nie zgłosił się żaden kandydat.

Zapis dyskusji w nagraniu niżej:

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24