Będą modernizować ewidencję gruntów, budynków i lokali gminy Wielichowo

Starosta Grodziski poinformował o modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali gminy Wielichowo (10 obrębów).

W związku z tym właściciele i władający gruntami  proszeni są o umożliwienie wstępu na grunt wykonawcy prac geodezyjno – kartograficznych. Wykonywane czynności przewidziane są w art. 13 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Osoby je wykonujące legitymować się będą odpowiednią informacją wydaną przez Geodetę Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim.

Modernizacja odbywa się w ramach projektu „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Wielkopolskim oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020.

Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Prace wykonywane są zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2016r. poz. 1629 ) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 200 lr. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. ( Dz.U. z 2016r. poz. 1034 ze zm.)

Wykonawca zgłosił prace geodezyjne w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 13 listopada 2017r., co upoważnia do wykonania czynności w terenie. Planowany termin zakończenia prac: 15.06.2018r,

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24