Będzie remont odcinka drogi wojewódzkiej w Wielichowie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu 12 maja ogłosił przetarg na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w m. Wielichowo (ul. Dworcowa) i Wielichowo Wieś.

Miesiąc temu WZDW ogłosił, że wykonawcą tej inwestycji została wybrana w drodze przertargu nieograniczonego firma Bartovia sp. z o. o. z Poznania. Informacje na temat powiązań spółki. Zaproponowała ona cenę 243 606 zł i 7 lat rękojmi.

21 czerwca udzielono zamówienia wykonawcy, co ogłoszono 29 czerwca.

Początek remontowanego odcinka znajduje się przy skrzyżowaniu z ul. Działkową, a koniec przy skrzyżowaniu ze Strzelecką. Długość tego odcinka wynosi 370 metrów.

W związku z remontem nawierzchni przewidziano:
· roboty przygotowawcze (oznakowanie miejsca robót),
· roboty pomiarowe,
· roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
· frezowanie istniejącej nawierzchni,
· wbudowanie elementów ulic,
· oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw konstrukcyjnych,
· zabezpieczenie poszczególnych warstw roztworem mleka wapiennego,
· wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W 35/50,
· wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 8 PMB 45/80-55 o gr. 4 cm,
· utwardzenie istniejących zjazdów,
· utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym,
· profilowanie poprzez ścięcie i uzupełnienie istniejących poboczy gruntowych,
· rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej,
· lokalne odtworzenie rowów przydrożnych,
· wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.

Termin zakończenia prac przewidziano na 27 lipca 2016 r.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24