Budowa budynku inwentarskiego o obsadzie 28 000 sztuk brojlerów

Burmistrz Wielichowa, działając na podstawie stosownych przepisów prawa zawiadomiła m. in. w Biuletynie Informacji Publicznej, że w dniu 17 października  2016 roku  wpłynął wniosek Pana Bartosza Czekały   zam. w Wielichowie – Wsi przy ul.  Borek 7, 64-050 Wielichowo w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 „budowie budynku inwentarskiego  o  obsadzie 28 000 sztuk (112 DJP) brojlerów na  działce  nr 448  w miejscowości Wielichowo-Wieś ul. Borek w obrębie geodezyjnym Wielichowa-Wsi, gminie Wielichowo, powiecie grodziskim, województwie  wielkopolskim”.

Przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Wielichowa.

Organy biorące udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwe do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

– Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wlkp.

W dniach od 17 lutego 2017 roku do 10 marca 2017 roku wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy.  Dokumenty do wglądu znajdują się  w Urzędzie Miejskim w Wielichowie (ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo, pokój nr 2).

W ww. terminie, każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w formie pisemnej i ustnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wielichowie (ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo) lub elektronicznie pod adres: [email protected]  Złożone uwagi i wnioski rozpatrzone będą przez organ właściwy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24