Burmistrz z absolutorium

Radni jednomyślnie udzielili dziś absolutorium Burmistrz Wielichowa Honoracie Kozłowskiej z wykonania budżetu za rok 2016.

Radni ocenili, że burmistrz gospodarując środkami publicznymi zachowała zasady celowości i oszczędności. Wcześniej radni podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielichowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za ubiegły rok.

Komisja Rewizyjna uznała, że Burmistrz realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierowała się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Wielichowa za rok 2016.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24