Grodziski Bank Spółdzielczy udzieli kredytu Gminie Wielichowo

Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim udzieli gminie Wielichowo długotetminowego kredytu w wysokości do 1 mln zł. Kredyt przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz sfinansowanie deficytu budżetowego. W przeprowadzonym... Czytaj dalej »

Oferty przebudowy sali wiejskiej w Zieminie za ponad milion

Wpłynęły oferty w postępowaniu przetargowym na przebudowę i rozbudowę sali wiejskiej w Zieminie. Propozycje cenowe złożyło dwóch oferentów. Obie opiewają na ponad milion złotych. Gmina na sfinansowanie zadania zamierzała przeznaczyć 730 tys.... Czytaj dalej »

Darmowa aplikacja PGO24 na androida. Aktualne informacje i komentarze na Twoim smartfonie.PGO24

Wielichowo: informacja dla mieszkańców nie podłączonych do kanalizacji

Gmina Wielichowo aktualizuje ewidencję bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, czyli szamb i oczyszczalni przydomowych. Zapowiada tez możliwość przeprowadzenia wyrywkowych kontroli. W związku z aktualizacją Burmistrz Wielichowa wystąpiła z prośbą do wszystkich mieszkańców... Czytaj dalej »

Będzie dofinansowanie do termomodernizacji wielichowskiego ratusza

W dniu 21 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu dla działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja... Czytaj dalej »

Ratusz bez dofinansowania. Będzie potrzebny kredyt.

Wieloletnie zaniedbania budynku ratusza w Wielichowie doprowadziły do sytuacji, w której już nie można czekać. Jeszcze kilka wichur i urzędnicy nie mieliby, gdzie pracować. Gmina Wielichowo złożyła wniosek o dofinansowanie kwotą 944... Czytaj dalej »

Jest przetarg na Łąkową. Dofinansowania na remont Kutrzeby i odcinka Nowej nie będzie.

Gmina Wielichowo ogłosiła przetarg na budowę 192 metrowego odcinka ul. Łąkowej, od ul. Pocztowej w kierunku lasu. Z modernizacją ulic, przynajmniej w tym roku, mogą pożegnać się mieszkańcy ul. gen. T. Kutrzeby... Czytaj dalej »

Ratusz i sala wiejska w Zieminie największymi inwestycjami gminy

Budżet gminy Wielichowo na rok 2019, w wydatkach majątkowych, na remont dróg przewiduje 519 tys. złotych. Te pieniądze zaplanowano na wykonane przebudowy: -odcinka ul. Łąkowej w Wielichowie od Lipowej w stronę Aneksu... Czytaj dalej »

Wniosek na dofinansowanie budowy ul. Kutrzeby i odcinka Nowej poprawny formalnie

Złożony przez gminę Wielichowo wniosek o przyznanie dofinansowania na budowę ul. Kutrzeby i odcinka ul. Nowej został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. Gmina Wielichowo złożyła wniosek o dofinansowanie budowy ulicy gen. Tadeusza... Czytaj dalej »

W planach gminy remont z termomodernizacją ratusza w Wielichowie

Dziś w Wielichowie odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej kadencji 2014-2018. Sesja, z racji kończącej się kadencji, miała charakter uroczysty. Były podziękowania, podsumowania i życzenia. Oprócz tego radni podjęli uchwały o zmianach... Czytaj dalej »

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wzrósł o ponad 30%

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał 21 września obwieszczenie  na temat przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z jednego hektara przeliczeniowego w roku 2017. Przeciętny dochód wyniósł w 2017 r. 3399... Czytaj dalej »