Diety radnych i sołtysów w gminie Wielichowo

Na terenie gminy Wielichowo aktualnie obowiązuje wysokość diet przysługujących radnym i sołtysom ustalona w 2012 r.

Miesięczna dieta dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla wynosi 160 zł. Jeśli nie są radnymi otrzymują oni również dietę w wysokości 100 zł za udział w Sesji Rady Miejskiej. Dodatkowo otrzymują 100 zł za posiedzenia organizowane przez burmistrza.

Jeżeli chodzi o diety radnych to są one zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji. Dietę Przewodniczącego Rady Miejskiej ustalono na poziomie 75% tzw. kwoty bazowej, która do końca lutego br. wynosi
1 789,42 zł. Dopuszczana przepisami wysokość diety to 1,5 x kwota bazowa, czyli maksymalnie 2685 zł. Z wyliczenia wynika, że przewodniczący rady w Wielichowie otrzymuje ok. 1340 zł miesięcznej diety.

Dieta ta obejmuje zwrot kosztów podróży z miejsca stałego zamieszkania lub pracy na spotkanie związane z wykonywaniem funkcji radnego oraz rekompensatę utraconych z tego tytułu zarobków.

Pozostali radni otrzymują dietę obejmującą zwrot kosztów podróży z miejsca stałego zamieszkania lub pracy na spotkanie związane z wykonywaniem funkcji radnego oraz rekompensatę utraconych zarobków z tego tytułu za uczestnictwo w posiedzeniach organów gminy oraz za udział w posiedzeniach Komisji Rady z podziałem na:

a) Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w wysokości 230 zł – za każde posiedzenie

b) Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w wysokości – 210 zł – za każde posiedzenie

c) Radnych nie pełniących funkcji wymienionych w ust. 1 i 2 w wysokości 190 zł – za każde posiedzenie.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24