Gmina wykona remont odcinka drogi Gradowice-Augustowo

Gmina Wielichowo ogłosiła przetarg nieograniczony na przebudowę nawierzchni odcinka drogi gminnej nr 544518P (ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 563888-N-2017 z dnia 04.08.2017 r).

Chodzi o odcinek o długości 420 m. drogi łączącej Gradowice i Augustowo.
Obecnie ta droga jest utwardzona tłuczniem. W ostatnim okresie ZGKiM Wielichowo wykonał 500 m wodociągu w pasie drogowym, bez wykonania odtworzenia podbudowy tłuczniowej -dowiadujemy się z dokumentacji.
“W związku z tym, że powoduje to niebezpieczne sytuacje dla ruchu kołowego – pryskające kamienie spod kół przejeżdżających samochodów zdecydowano o wykonaniu odtworzenia podbudowy tłuczniowej na ułożonym wodociągu oraz nawierzchni bitumicznej (asfalt) na całej szerokości jezdni”
– czytamy w skróconym projekcie przebudowy, wykonanym przez projektanta Zenona Dzięcioła.

Gmina przedstawiła już wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu wraz z streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację  przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, a także poinformowała o wyborze oferty nr 2, czyli firmy „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A. z Drawska Pomorskiego. Wykonawca zaoferował pięcioletnią gwarancję i cenę 219.031,02 zł.

Nr oferty

Firma (nazwa) oraz adres WykonawcyKryteria oceny ofert wraz z przyznaną punktacjąPunktacja  łączna

1

Konsorcjum w składzie:

Lider:

INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Partner:

INFRAKOM Sp. z o.o.

ul. Nowowiejskiego 4

64-000 Kościan

Cena

294.522,27zł

44,62 pkt

 

84,62 pkt

Gwarancja

60 m-cy

40,00 pkt

2

„POL-DRÓG

DRAWSKO POMORSKIE” S.A.

ul. Podmiejska 2

78-500 Drawsko Pomorskie

Cena

219.031,02

60,00 pkt

100,00 pkt

Gwarancja

60 m-cy

40,00 pkt

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie podpisana po upływie co najmniej 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24