Droga wojewódzka nr 312 będzie wzmocniona na odcinkach o długości ponad 5 km

Ponad trzy miliony złotych będzie kosztować wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz na odcinku Wielichowo – Wilkowo Polskie.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich zawarł kilka dni temu umowę z firmą COLAS Polska Sp. z o.o z siedzibą w Palędziu ma wykonanie wzmocnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz na odcinku Wielichowo – Wilkowo Polskie.

Umowa opiewa na kwotę 3088236 zł. Wybrana w przetargu oferta była jedną z sześciu, które wpłynęły w postępowaniu.

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz na odcinku Wielichowo – Wilkowo Polskie planowane jest na następujących odcinkach:

– miejscowość Wielichowo w km 5+246 ÷ 5+915 (ul. Rakoniewicka)

– miejscowość Ziemin w km 8+578 ÷ 9+057,

– odcinek Ziemin – Śniaty w km 9+057 ÷ 11+859,

– odcinek Śniaty – Wilkowo Polskie w km 13+687 ÷ 15+097.

Łącznie modernizowane odcinki liczą 5,36 km długości.

W związku z remontem nawierzchni przewidziano:

• roboty przygotowawcze (oznakowanie miejsca robót),

• roboty pomiarowe,

• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

• frezowanie istniejącej nawierzchni,

• wbudowanie elementów ulic,

• oczyszczenie i skropienie poszczególnych warstw konstrukcyjnych wraz z zabezpieczeniem

powierzchni roztworem mleka wapiennego,

• wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W 35/50,

• wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W 35/50 ,

• wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 8 PMB 45/80-55,

• wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55,

• remont nawierzchni chodników, zjazdów oraz zatok postojowych,

• utwardzenie pobocza destruktem bitumicznym,

• profilowanie poprzez ścięcie i uzupełnienie istniejących poboczy gruntowych,

• regulację istniejącej kanalizacji deszczowej,

• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż elementów bezpieczeństwa ruchu.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24