Druga sesja Rady Miejskiej w Wielichowie

28 listopada 2018 r o 15.00 rozpoczęła się druga sesja Rady Miejskiej Wielichowa bieżącej kadencji.

Zapytania i interpelacje

Zapytania i interpelację składa radny Krystian Błażejczak. Pyta o poprawę stanu drogi i chodnika w parku w Wilkowie Polskim. Na koniec sesji burmistrz odpowiedziała, że jest to sprawa bieżąca i będzie wykonana w najbliższym czasie.

Radny zadał też szereg pytań dotyczących funkcjonowania gminnej oświaty. Zakres tematyczny pytań obejmuje wszystkie szkoły i przedszkola w gminie, a zakres czasowy pytań sięga 10 lat wstecz. Odpowiedzi zostaną przekazane radnemu na piśmie. Treść interpelacji do pobrania

Sprawozdanie burmistrza

Burmistrz przedstawiła sprawozdanie. Poinformowała m. in. o złożeniu wniosku o dofinansowanie termomodernizacji urzędu miejskiego. W budynku przy ul. Kościelnej planowane jest utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych – informuje burmistrz. Gmina planuje pozyskać od RKS Łubnica teren pod plac zabaw w Augustowie. RKS jest skłonny przekazać pewien obszar pod plac zabaw. Formalności związane z wydzieleniem działki będą leżeć po stronie gminy.

Radny Błażejczak zapytał o tematykę spotkania burmistrza z dyrektorem szkoły w Wilkowie Polskim.

W szkole w Wilkowie Polskim jest problem z realizacją zaleceń pokontrolnych Sanepidu – informuje burmistrz. Sanepid dał gminie czas do maja na usunięcie usterek. Kolejną sprawą jest fakt, że w parku w Wilkowie dzieją się niepokojące rzeczy. W związku z tym na budynku szkoły i boisku musi być zainstalowany monitoring, co będzie wiązało się z kosztami – informuje burmistrz. 

Blok uchwał

Radni przyjęli zmiany w budżecie i zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Radni ustalili wynagrodzenie burmistrza w kwocie 10180 zł brutto. Wynagrodzenie pozostaje na tym samym poziomie, co w poprzedniej kadencji.

Radni obniżyli średnią cenę skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wielichowo w roku 2019, z kwoty 54, 36 do kwoty 52,49 za kwintal. Podstawą do tego obniżenia jest “trudna sytuacja rolników”, czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Radni ustalili wysokość podatków od środków transportowych. W kolejnej uchwale upoważnili wiceprzewodniczącego Wojciecha Szeflera do udzielania poleceń wyjazdów służbowych przewodniczącemu rady.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24