Te drzewa szkodziły kościołowi i jego otoczeniu

W piątek 24 marca Parafia pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie otrzymała z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu odpowiedź na wniosek o usunięcie drzew rosnących w otoczeniu kościoła pw. Św. Walentego w Wielichowie.

Jednocześnie parafia, jako wnioskodawca, została zobowiązana do posadzenia w terminie do 31 grudnia 2017r . 15 nowych drzew (lipa drobnoziarnista o obwodzie pnia od 14 do 16 cm) celem zrekompensowania ubytku w zadrzewieniu.

W uzasadnieniu postanowienia Urzędu czytamy min., że wnioskowane do usunięcia drzewa zostały posadzone w sposób niewłaściwy, zbyt blisko ogrodzenia terenu kościelnego, zabudowy mieszkalnej, gospodarczej graniczącej z terenem należącym do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny. Drzewa powodują nadmierne zacienienie i zawilgocenie budynków mieszkalnych. Posiadają także wadliwe ukształtowanie korony drzew oraz zamierają w wewnętrznym ugałęzieniu. Ponadto ich wysoko osadzone korony pod naporem wiatrów mogą ulec przełamaniu, będąc przyczyną zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia. (…)
Zdecydowanie zgodnie z tradycją jest obsadzanie kościołów drzewami liściastymi, a nie iglastymi, które nie występowały nigdy w otoczeniu polskich kościołów. Ponadto drzewa liściaste wykorzystując proces transpiracji wspomagają osuszanie otoczenia kościoła, co nie prowadzi do występowania wilgoci wewnątrz budynku.

Słowo stało się ciałem i w ciągu ostatniego tygodnia rozpoczęła się wycinka drzew.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24