Duża szansa na światłowód w gminie Wielichowo

Radni Gminy Wielichowo obniżyli stawki roczne za umieszczenie w pasie drogowym dróg urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Opłata roczna za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń wyniesie 50 groszy.

Władze gminy nie ukrywają, że posunięcie to ma związek z inwestycją firmy INEA w wykonanie na terenie gminy sieci światłowodowej. W tej chwili gmina Wielichowo ma najniższą stawkę w Wielkopolsce (pomijając te gminy, w których takiej opłaty nie ma w ogóle (np. Przemęt, Święciechowa). Nie przedstawiono finansowych skutków tej decyzji dla budżetu gminy, ale wiadomo, że przed jej podjęciem inwestor musiałby płacić stawkę co najmniej 20 razy wyższą. Uchwałodawcy uznali jednak, że korzyści wynikające z możliwości utworzenia na terenie gminy sieci światłowodowej, umożliwiającej dostęp do sieci Internet o praktycznie nieograniczonej prędkości, warte są tego, aby stworzyć specjalną zachętę dla inwestora poprzez obniżenie stawki opłaty.

INEA w budowę sieci światłowodowych w Wielkopolsce zainwestuje blisko 500 mln zł. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC2). Operator będzie prowadził działania prawie w całej Wielkopolsce i zapowiada, że przy wsparciu samorządów może podłączyć dwa razy więcej gospodarstw domowych niż zdeklarował we wnioskach konkursowych.

Projekty realizowane w Wielkopolsce w ramach POPC2 to ostatnie takie projekty współfinansujące budowę nowoczesnych sieci światłowodowych na terenach podmiejskich i wiejskich. Obejmują obszary, na których bez dofinansowania nie powstaną sieci światłowodowe. W ramach POPC2 INEA zobowiązała się do wybudowania blisko 160 tys. przyłączy światłowodowych, które zapewnią dostęp do szybkiego internetu dla nawet 500 tysięcy Wielkopolan, zamieszkujących teren prawie całego województwa. W ramach projektu operator doprowadzi też szybki internet do 619 placówek edukacyjnych. Umowy w tej sprawie podpisano w dniu 22 czerwca br. w Warszawie.

– To ważna chwila w historii naszej firmy i całego regionu. Stoimy przed ostatnią szansą podłączenia do nowoczesnej sieci światłowodowej wielkopolskich szkół oraz tych mieszkańców wsi, miasteczek i miast, którzy byli dotychczas wykluczeni z cyfrowej rewolucji. Działo się tak dlatego, że w ogóle nie mieli dostępu do internetu, albo korzystali z przepływności o niskich parametrach. Jestem przekonany, że to przeszłość

– mówi Prezes Janusz Kosiński, INEA.

Budowa sieci przez INEA w ramach projektu POPC2 będzie realizowana na terenie prawie całej Wielkopolski, poza obszarem północnym. Pierwsze prace zaczną się jeszcze w tym roku. Jest możliwość, aby zasięgiem działań objąć nawet dwa razy więcej mieszkańców województwa, jednak możliwość rozszerzenia projektu realizowanego przez INEA zależy wyłącznie od decyzji samorządów.

– Największą barierą w budowie sieci szerokopasmowych jest zawsze wysokość stawek za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogi. W Wielkopolsce ich średnia wynosi aż 40 zł za m kw., co uniemożliwia dynamiczny rozwój sieci. Jeśli włodarze gmin i powiatów obniżą stawki zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Cyfryzacji, czyli dla dróg powiatowych wysokość stawek nie będzie przekraczała 10 zł za m kw., a dla dróg gminnych – 5 zł za m kw., wówczas wybudujemy nawet dwa razy więcej przyłączy światłowodowych, niż zadeklarowaliśmy w konkursach POPC

– mówi Prezes Kosiński.

Obniżenie stawek pozwoli dotrzeć z szybkim internetem nawet do tych miejscowości w Wielkopolsce, które nie były objęte planami budowy sieci w ramach żadnych programów unijnych. To ważny argument za niezwłocznym podjęciem działań. Tym bardziej, że pierwsze prace nad realizacją projektów zaczną się jeszcze w tym roku.

– My, mieszkańcy dużych miast, często zapominamy, że szybki internet to dla wielu mieszkańców naszego regionu wciąż luksus. Aby to zmienić konieczna jest współpraca z samorządowcami. W Wielkopolsce dobry przykład idzie z góry, gdyż zastosowanie rekomendacji Ministerstwa Cyfryzacji względem stawek za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w drogach wojewódzkich zapowiedział już Zarząd Województwa, który podejmuje działania, aby obniżyć ich wysokość do poziomu 15 zł za m kw.

– mówi Prezes Kosiński.

Wysokość stawek w Wielkopolsce za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogi można sprawdzić na stronie: http://szerokopasmowawielkopolska.pl/stawki.

MSz/INEA

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24