Dwadzieścia cztery lata nieustannie pełni funkcję sołtysa

Na terenie gminy Wielichowo trwają wybory sołtysów oraz rad sołeckich. W dniu 17 września br. o godzinie 19:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie swojego wyboru dokonywali mieszkańcy Wielichowa -Wsi.

W zebraniu udział wzięło 25 mieszkańców na 239 uprawnionych do głosowania. Zebranie podzielono na dwie części. W pierwszej nastąpił wybór sołtysa i rady sołeckiej, natomiast druga związana była z funduszem sołeckim na 2018 rok.

W wyborze sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę w osobie obecnego sołtysa Floriana Matysiaka, który jednogłośnie został wybrany na kolejną kadencję. Jak podkreślił, funkcję sołtysa Wielichowa – Wsi pełni już 24 lata.

Zmiana nie nastąpiła również w radzie sołeckiej. Na kolejną kadencję wybrani zostali dotychczasowi członkowie: Tadeusz Czekała, Maciej Machnicki oraz Mieczysław Nowak.

Po wyborach nastąpiła druga część zebrania, a mianowicie zgłoszenie propozycji do funduszu sołeckiego. W pierwszej kolejności sołtys Florian Matysiak zaproponował przeznaczenie kwoty 22 955,02 zł z funduszu na remont drogi na ulicy Leśnej w Wielichowie-Wsi. Propozycja została poparta przez obecnych w 100%. Ponadto część środków z funduszu na rok 2018 również została przesunięta na remont ulicy Leśnej. Na remontowanej drodze mają zostać położone płyty betonowe, tak jak to miało miejsce przy remoncie w miejscowości Piotrowo Wielkie.

Na zakończenie zebrania, obecna na zebraniu Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska poinformowała zgromadzonych, że będzie ubiegała się o fotel Burmistrza Wielichowa na kolejną kadencję, co spotkało się z gromkimi brawami ze strony zgromadzonych.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24