Gmina straci na reformie oświaty

Przedstawiciele władz Wielichowa oraz środowiska oświatowego z gminy uczestniczyli 17 października w spotkaniu z wicewojewodą Marleną Maląg, które odbyło się w Grodzisku Wielkopolskim.

Tematem spotkania była planowana reforma edukacji, która od 1 września 2017 r wchodzi w życie. Samorządowcy, pracownicy oświaty i rodzice mają szereg pytań związanych z planowanymi zmianami.

Przedstawiciele strony rządowej nie przedstawili na spotkaniu żadnych danych, w oparciu o które można planować racjonalnie przyszłą sieć szkół i nakłady związane z dostosowaniem jej do nowych wymagań. Tymi zadaniami zostanie obarczona gmina, a nie wiadomo czy, kiedy i ile pieniędzy otrzyma na ten cel.

Na poziomie gminy Wielichowo zmiana dotyczy m. in. likwidacji gimnazjum. Od przyszłego roku nie będzie naboru do gimnazjum, a obecni szóstoklasiści przejdą do klasy siódmej. Kolejne dwa lata będzie trwało kończenie procesu edukacji w gimnazjum. W roku 2019 edukację w Wielichowie zakończą dwa roczniki młodzieży. Jednym z nich będą ostatnie roczniki gimnazjum, a drugim pierwsi absolwenci ośmioklasowej szkoły powszechnej (tak ma się nazywać).

Docelowo cała operacja będzie skutkować tym, że w w gminie będzie uczył się jeden rocznik dzieci mniej. Arytmetyka wskazuje, że takie “odcięcie” spowoduje docelowo spadek subwencji oświatowej o ponad 10%.

Jeżeli żadne akty prawne nie wyrównają tej straty, to będzie to równoznaczne z uszczupleniem oświatowego budżetu gminy. O jaką kwotę? Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Wielichowo wynosi ok. 6,5 mln złotych, tak więc należałoby się liczyć z umniejszeniem jej o ponad. 650 tys. Innych kosztów reformy nie sposób oszacować na bazie prezentowanych na obecnym etapie danych.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24