Gmina Wielichowo – powstaną siłownie zewnętrzne

W kilku miejscowościach Gminy Wielichowo place zabaw zostaną doposażone w siłownie zewnętrzne. Siłownia zewnętrzna powstanie także w samym Wielichowie – poinformowała burmistrz Honorata Kozłowska podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Wielichowa.

W połowie listopada w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego zawarto umowę na dofinansowanie miejsc rekreacji. Jedną ze stron zawartej umowy jest Gmina Wielichowo.

Przewidziane do wykonania zadania realizowane będą na podstawie uchwalonego wcześniej przez gminę programu rewitalizacji.

Projekt opiewa na 215708 zł, a dofinansowanie wynosi ponad 137 tysięcy.
Uzupełnienie placów zabaw o siłownię przewidziano w Prochach, Dębsku, Trzcinicy, Łubnicy, Wilkowo Polskie (gdzie dodatkowo powstanie także stół do tenisa).

Na siłownię zostanie zagospodarowany teren przy ulicy Kościelnej w Wielichowie (wraz z jego ogrodzeniem). Tutaj oprócz wykonania siłowni projekt przewiduje także element placu zabaw i stół do gry w szachy.

Realizacja tego projektu nie nastąpi teraz, kiedy nadchodzi zima, I warunki atmosferyczne nie sprzyjają tego typu aktywności ale wiosną – poinformowała burmistrz Honorata Kozłowska.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24