Gmina Wielichowo wprowadza zmiany w sieci szkół

Od nowego roku szkolnego szkoła podstawowa w Wilkowie Polskim będzie uczyć dzieci w klasach 1-3, a nie tak jak obecnie w klasach 1-8. Taki jest plan władz gminy.

Dziś obradowała Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej, która podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad uchwałą, która wprowadzi zmiany w życie.

Zmiany w funkcjonowaniu oświaty związane z wprowadzaniem reformy nie przeszły bez echa także w gminie Wielichowo.

Wprowadzana w pośpiechu reforma nie pozostawiła gminie zbyt dużego pola manewru. Tworzenie oddziałów klas VII i VIII w szkołach poza Wielichowem byłoby kosztowne i nieracjonalne, dlatego władze gminy zaproponowały rodzicom uczniów szkół z Łubnicy i Wilkowa Polskiego rozwiązanie, z którego skorzystała tylko szkoła w Łubnicy.

Propozycja polegała na wskazaniu miejsca nauki uczniom klas siódmych i ósmych z tych szkół w szkole podstawowej w Wielichowie. Takie rozwiązanie podyktowane było z jednej strony potrzebą racjonalnego wykorzystania zasobów lokalowych, zapewniającego uczniom odpowiednie warunki nauki (dostępność kadry, odpowiednie wyposażenie pracowni itp.), z drugiej zaś strony było to na daną chwilę rozwiązanie, dzięki któremu dodatkowe koszty ponoszone przez gminę, związane z funkcjonowaniem oświaty, były na akceptowalnym poziomie.

Część rodziców uczniów z Wilkowa Polskiego zdecydowała jednak o tym, że nie skorzystają z tej propozycji. Na miejscu powstały oddziały klasy siódmej i ósmej o niewielkiej liczebności. To pociągnęło za sobą wzrost kosztów, którego można było uniknąć, gdyby wszyscy uczniowie tych roczników rozpoczęli naukę w Wielichowie.

Jeszcze w ubiegłym roku władze próbowały przekonać rodziców do proponowanego wcześniej rozwiązania tyle, że bezskutecznie.

Na krótko przed komisją wyjazdową, która odbyła się w Wilkowie Polskim 6 czerwca 2018 r. obecny radny Krystian Błażejczak mobilizował lokalne środowisko do “obrony” ośmioklasowej szkoły. https://youtu.be/W82P5_37BMs 

Tymczasem koszty rosły. Wg przedstawionych radnym obliczeń tylko w ubiegłym roku dodatkowe środki przekazane na utrzymanie szkół (bez dojazdów i przedszkoli) wyniosły ponad 725 tys zł, podczas gdy rok wcześniej było to 534 tys zł. W ciągu ostatnich pięciu lat było to ok. 2,8 mln zł. Przystosowanie sieci szkół do realnych potrzeb i możliwości ma ten stan rzeczy zmienić.

Ważnym problemem funkcjonowania szkoły w Wilkowie Polskim są warunki lokalowe. Zacieki na suficie, zawilgocenie, ubytki tynku, niedrożne rury w sanitariatach to tylko niektóre z uchybień, które wykazała kontrola Sanepidu. Zalecenia pokontrolne muszą być wykonane do 31 sierpnia. Szkoła powinna działać w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Do tego konieczne są nakłady finansowe. Władze postulują skupienie się na edukacji wczesnoszkolnej z jednoczesnym zakończeniem edukacji uczniów klas 4-8. W tym kontekście pojawiają się również propozycje utworzenia oddziału przedszkolnego, być może ośmiogodzinnego, w budynku szkoły. Chętnych na posłanie dzieci do takiego oddziału nie powinno brakować.

W sprawie utrzymania obecnego stanu rzeczy prężnie działa “wilkowskie stronnictwo obrony szkoły ośmioklasowej”. Pod petycją przekazaną dziś radnym podpisało się około 400 osób z Wilkowa Polskiego, Celinek i Helenopola oraz 300 osób z innych miejscowości, m. in z Kościana czy Mosiny.

Chcąc przedstawić argumentację protestujących, najprościej jest zacytować treść tej petycji (pisownia oryginalna):

“Petycja w sprawie utrzymania ośmio oddziałowej Szkoły im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim.

Szanowna Pani Burmistrz, Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni. W świetle planowanej uchwały intencyjnej o likwidacji oddziałów klas 4-8 w Szkole Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne rozpatrzenie wszystkich za i przeciw. Nie mamy nic przeciwko oszczędzaniu i rozsądnemu gospodarowaniu zasobami gminy. Widzimy jednak, że Państwa argumentacja, z jaką do tej pory udało nam się zapoznać, sprowadza się do tego, że traktujecie edukację naszych dzieci tak samo jak budowę schroniska dla zwierząt, remont drogi czy modernizację oczyszczalni ścieków. W naszej ocenie postawienie znaku równości pomiędzy tymi dziedzinami jest niewłaściwe i głęboko dla nas i naszych dzieci krzywdzące. Na oświacie się nie zarabia / nie oszczędza są to dziedziny w które należy inwestować, aby nowo kształcone pokolenie w przyszłości wzięło na swoje barki los naszej ojczyzny.         

Jesteśmy mieszkańcami gminy Wielichowo, tu jest nasza ” Mała Ojczyzna”, którą współtworzymy. Nasze dzieci mają daleko do teatrów kin, muzeów… a teraz zabiera się im także namiastkę tych dóbr oraz miejsce, w którym mogą się rozwijać, samorealizować. Miejsce, które zdążyli poznać i pokochać. Czy naprawdę Radnym naszej Gminy zależy, by utworzyć nowe “pustki oświatowe i kulturalne”?         

Wasza decyzja może być początkiem końca tej szkoły i początkiem problemów związanych z centralizacją wszystkich uczniów Gminy w placówce w Wielichowie.                                                                                                                      

Z wyrazami szacunku                                                 

Rodzice i mieszkańcy wsi                                      

Wilkowa Polskiego, Celinek i Helenopola”

Odnosząc się do podpisu pod petycją, burmistrz powiedziała, żeby dopisać “wg załączonej listy podpisów”.

Ostatecznie radni z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej: Wojciech Szefler, Genowefa Feldgebel,  Maciej Marciniak, Tomasz Patelka, Przemysław Woźny, Karol Czub, Paweł Gajewski i Agata Szymczak opowiedzieli się za utrzymaniem w Wilkowie Polskim szkoły z klasami 1-3. Odmienne zdanie miał tylko radny Krystian Błażejczak, który popiera funkcjonowanie tam klas 1-8.

Aby od września uczniowie klas IV-VIII z Wilkowa Polskiego mogli zacząć naukę w Wielichowie, potrzebna jest jeszcze formalna uchwała Rady Miejskiej Wielichowa i pozytywna opinia kuratorium.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *