Gmina Wielichowo zawarła porozumienie miedzygminne.

Gmina Wielichowo zapłaciła w formie dotacji dla gminy Oborniki 12500 zł za możliwość przekazania 10 psów do schroniska dla bezdomnych zwierząt “Azorek” w Obornikach.

Jest to opłata za obecny rok, która zawiera koszty stałe w wysokości 11000 + 1500 zł kosztów zmiennych zależnych od ilości przekazanych psów (po 150 za jednego).

Tym samym Gmina Wielichowo przekazała Gminie Oborniki do realizacji swoje zadanie własne, w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt umieszczonych w schronisku, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz usypiania ślepych miotów od nich pochodzących.

Porozumienie zawarte z gminą Oborniki zawiera zapis, że jeśli Gmina Wielichowo nie powierzy tego zadania na kolejny rok Gminie Oborniki, wówczas musi odebrać wszystkie psy ze schroniska do 31 stycznia 2020 r. Jeśli tego nie zrobi, Gmina Oborniki obciąży Gminę Wielichowo kosztami opieki nad pozostawionymi zwierzętami w wysokości wynikającej z kalkulacji sporządzonej dla roku 2020 za każdy dzień pozostawania psa w schronisku w roku 2020.

Z informacji uzyskanej od Gminy Oborniki wynika, że do schroniska Azorek z Gminy Wielichowo trafiło od początku roku do września 5 psów.

12500 to nie wszystkie środki, jakie gmina Wielichowo przekazała gminie Oborniki. W tym roku gmina Wielichowo przekazała także gminie Oborniki dotację na schronisko w wysokości 91 tys zł.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *