W gminie wydano na alkohol równowartość pięciu kilometrów dróg

W zlokalizowanych na terenie gminy Wielichowo punktach sprzedaży wydano w ubiegłym roku na alkohol blisko 5 milionów złotych.

Z tego 2,753 mln na piwo, 258 tys. na wino i 1,948 mln na wódkę. Z grubsza licząc to równowartość pięciu kilometrów nowych dróg.

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych – mówi ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W gminie do tego celu powołana jest m. in. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie sposób wskazać na ile skuteczne są jej działania ponieważ nie ma żadnych mechanizmów, które by to mierzyły, wiadomo natomiast, że od roku 2009 do roku 2017 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie Wielichowo wzrosły z kwoty 99.000 zł do kwoty 135 000 zł. Wysokość tych opłat powiązana jest z zadeklarowaną wielkością sprzedaży.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania

Osoby, które chcą otrzymać wsparcie i przestać pić alkohol mogą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie skorzystać z porad specjalisty w terminach:

1.03.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
5.04.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
10.05.2017 r. w godz.11:00 – 13:00
7.06.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
5.07.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
2.08.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24