Kadencja mija. Czas na ocenę.

21 października odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych. Wkrótce minie kadencja obecnych władz gminy. Przez ostatnie cztery lata podejmowały one rozmaite decyzje.

Ich skutki w mniejszy lub większy sposób wpływają na życie mieszkańców “małych ojczyzn”. Publikujemy sondę, która zawiera pytania o odczucia mieszkańców. Pytamy w niej o to, czy są zadowoleni z tego, co przez ostatnie cztery lata działo się w gminie.

Zadajemy pytania o ocenę pięciu sfer działań władz:

Społecznej – czy gmina ma kontakt się z mieszkańcami, jest otwarta na wysłuchanie ich zdania, rozpoznaje potrzeby mieszkańców i odpowiada na nie?
Gospodarczej – czy gmina inwestuje w drogi, infrastrukturę, tworzy pozytywny klimat dla biznesu, pozyskuje środki unijne?
Kulturalnej i rozrywkowej – czy gmina zapewnia trafną i dostępną ofertę kulturalną i rozrywkową?
Sportowej i rekreacyjnej – czy gmina zapewnia odpowiednie zaplecze sportowe, ogólnodostępne miejsca rekreacji, ścieżki rowerowe?
Edukacyjnej – czy gmina rozpoznaje i realizuje potrzeby zgłaszane przez podległe jednostki oświatowe, czy wspiera pozaszkolne inicjatywy edukacyjne?

Komentarze mile widziane.

Dodano 23 sierpnia 2018 r.

Opublikowana przez nas ankieta, w której czytelnicy mogli ocenić działania władz Wielichowa w pięciu obszarach cieszyła się sporym odzewem. W ciągu pięciu dni zagłosowano około 100 razy (stan głosowania na 23 sierpnia 2018 r.).

Obecne władze gminy mogą mieć powody do zadowolenia jeśli chodzi o działania w sferze społecznej. Dobrze lub bardzo dobrze oceniło je 53% głosujących. Za niedostateczne uznało je 19%.

Nieco gorzej, ale także wysoko ocenione zostały działania w sferze gospodarczej. Dobrze lub bardzo oceniło je 47% głosujących. Odsetek niezadowolonych był tu wyższy niż w przypadku działań społecznych. 27 % głosujących oceniło ten obszar niedostatecznie.

Działania władz Wielichowa w sferze kulturalnej i rozrywkowej dobrze lub bardzo dobrze oceniło 46% biorących udział w ankiecie. Ocenę niedostateczną wystawiło 21% głosujących.

Zdecydowanie najniżej zostały ocenione przez głosujących działania w zakresie sportu i rekreacji. Tylko 28% oceniło je dobrze albo bardzo dobrze, a aż 33% niedostatecznie.

Nieco lepiej władze zostały ocenione w dziedzinie edukacji, ale również tutaj widać dość duże niezadowolenie. Dobre i bardzo dobre oceny stanowią 39% oddanych głosów, a niedostateczne 31 %.

W ankiecie brali udział internauci i jest to raczej odzwierciedlenie ich odczuć.

 

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24