Konkursy na XIX ŚWIĘTO PIECZARKI 2013 „Teraz Pieczarka”

Organizatorzy Święta Pieczarki zapraszają do udziału w konkursach pieczarkowych. Tegoroczne święto odbędzie się w dniach 18 -19 maja 2013r. Konkursy skierowane są do: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, pracowników firm, członków rodzin pieczarkowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich oraz konsumentów pieczarkowych smakołyków. Szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w Korowodzie Pieczarkowym. Prosimy o rozpowszechnienie konkursów i zainteresowanie naszymi propozycjami jak największej liczby uczestników. Na laureatów konkursów czekają atrakcyjne nagrody, upominki i dyplomy.

 

REGULAMIN KONKURSÓW PIECZARKOWYCH

1. KOROWÓD PIECZARKOWY – klasyfikacja zespołowa

Zasady: W korowodzie obowiązuje pełna dowolność przebrań pieczarkowych nawiązujących do Karnawału Pieczarkowego. Każda grupa poprzedzona jest „chorążym” z tablicą – nazwą grupy lub szkoły zgodnie z podaną przy zgłoszeniu. Zgłosić grupę należy do 15 maja osobiście lub telefonicznie w bibliotece pod nr 61 4433096 w godz. otwarcia od 10-18. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży bez kat. wiekowych. Podczas przemarszu na stadion grupy pieczarkowe mogą przedstawić scenkę rodzajową lub inny ciekawy sposób prezentacji. Mile widziane będą wszelkie modyfikacje korowodu pieczarkowego np. pojazdy pieczarkowe, itp. Organizator przewiduje pomoc dla dzieci szkolnych w zakupie materiałów potrzebnych do przebrania.

Uczestnicy: Klasy – grupy dzieci i młodzieży. Za grupę uważa się zespół dzieci –

młodzieży składający się min. z 8 osób.

Miejsce i termin: niedziela 19 maja 2013r. początek- Rynek w Wielichowie, godz. 12.45

Ocena: Spośród uczestników korowodu pieczarkowego jury oceni zespołowo najatrakcyjniejsze stroje biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość wykonania, śpiew piosenek, ruch, inscenizację lub inne ciekawe scenki rodzajowe. Wstępna ocena nastąpi już na miejscu zbiórki oraz podczas przemarszu korowodu.. Ostateczną decyzję jury podejmie na stadionie po zakończeniu przemarszu korowodu.

Przebrania nie nawiązujące do tematu pieczarkowego nie będą brane pod uwagę.

Nagrody: Organizatorzy przewidują nagrody dla grupy w postaci bonów wycieczkowych:

– I miejsce

– II miejsce

– III miejsce

– IV miejsce

– V miejsce

– VI miejsce

Ponadto przewidziane są słodycze i okolicznościowe znaczki dla

każdego uczestnika korowodu.

2. WYBORY MISS I MISTERA PIECZARKI – klasyfikacja indywidualna

Zasady: Warunkiem wzięcia udziału w wyborach jest:

 1. indywidualne przebranie za pieczarkę /dziecko nie może jednocześnie reprezentować grupy/

 2. punktualne przybycie na zbiórkę – Rynek /planty/ w Wielichowie godz.12:45

 3. udział w korowodzie pieczarkowym w grupie Miss – Mistera

 4. warunkiem udziału jest osobiste zgłoszenie do 15 maja w bibliotece w godz. 10-18

 5. przy zgłoszeniu uczestnik otrzyma znaczek z numerem, który musi być widoczny na przebraniu w korowodzie

Uczestnicy: Dzieci i młodzież – przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych.

Miejsce i termin: niedziela 19 maja 2013r, początek – Rynek w Wielichowie godz. 12.45

Ocena: Jury na zakończenie korowodu dokona wyboru najładniej przebranej dziecięcej pary pieczarkowej, która otrzyma tytuł Miss i Mistera Pieczarki 2013r.

Nagrody: Zwycięska para otrzyma atrakcyjne nagrody.

Dodatkowo przyznane zostaną 3 wyróżnienia indywidualne dla Miss

lub Mistera.

3. KONKURS RYSUNKOWY NA PŁYCIE BOISKA pt. „ Pieczarkowe Królestwo”

Zasady: Tematem konkursu będzie wszystko, co jest związane z pieczarką. Zadaniem uczestnika będzie wykonanie kredą rysunku

Pieczarkowego Królestwa” na płycie kortu tenisowego lub kredkami na bloku rysunkowym.

Uczestnicy: Dzieci do lat 12 ( szkoła podstawowa) – 10 osób

Miejsce i termin: Niedziela 19 maja 2013r.godz. 15.00 płyta kortu na stadionie w Wielichowie.

Ocena: Jury wyłoni laureatów dokonując oceny rysunków dzieci biorąc pod uwagę: pomysłowość, oryginalność oraz staranność wykonania.

Nagrody: Organizatorzy przewidują nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia

dla pozostałych uczestników konkursu.

4.TURNIEJ WARCABOWY

Zasady: Gra odbywa się na planszy posiadającej 64 pola, z wykorzystaniem 24 pionków (po 12 dla każdego z graczy).

Uczestnicy: Turniej przeznaczony jest dla wszystkich chętnych.

Miejsce i termin: Płyta kortu na stadionie w Wielichowie niedziela 19 maja godz.16.00

Ocena: Ilość zgromadzonych punktów decyduje o wygranej.

Nagrody: I, II, III miejsce – puchary.

5. KONKURS NA NAJWIĘKSZĄ WYHODOWANĄ PIECZARKĘ

Zasady: Producent przedstawia komisji największą i najokazalszą wyhodowaną przez siebie pieczarkę. Pieczarka powinna być świeża, w całości, przy czym korzeń nie musi być przycięty, ale oczyszczony z torfu.

Uczestnicy: Dla każdego producenta grzybów profesjonalisty i amatora.

Miejsce i termin: Przyjmowanie pieczarek na stadionie w Wielichowie w biurze organizatora – niedziela 19.05.2013 r. od godz.16.00 – 17.30

Ocena: W ocenie będzie brany pod uwagę rozmiar kapelusza i waga grzyba.

Łączna ilość punktów wyłoni zwycięzcę1gram=1punkt i 1cm=1 punkt.

Nagrody: Wręczenie nagród nastąpi podczas Święta Pieczarki w niedzielę 19.05 około godz.19.00

Organizator ufunduje nagrody za I, II, III miejsce.

6. KONKURS NA KULINARNE NOWOŚCI „PIECZARKOWE SMAKI”

Cel: Promocja spożycia pieczarki.

Zasady: Podstawowym produktem kulinarnym musi być pieczarka. Najwyżej oceniane będą wszelkie nowości z pieczarką w roli głównej. Potrawa może być wykonana w dowolnym miejscu, a na konkurs powinna być dostarczona w formie gotowej. Danie może być dowolne: zupa, surówka, sałatka, pieczarka grilowana, potrawy pieczarkowo-mięsne i t.p. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Bibliotece Publicznej w godzinach otwarcia (10.00 – 18.00) wypełniając stosowną kartę udziału w konkursie do 15 maja.

Uczestnicy: Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy:

– Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne stowarzyszenia

– szkoły gastronomiczne, uczniowie, absolwenci

– wszyscy zainteresowani

Miejsce i termin: Scena na stadionie w Wielichowie niedziela 19.05.2013 godz. 18.30

Ocena: Komisja oceni nowatorstwo, smak, pomysłowość i kunszt wykonania i podania potrawy.

Nagrody: Organizator ufunduje za I, II, III miejsce atrakcyjne nagrody.

Zachęcamy naprawdę warto!

7. ZAWODY WĘDKARSKIE

Zasady: 1. Prawo udziału w zawodach mają drużyny zgłoszone przez firmy

pieczarkowe lub sponsorów. Organizatora reprezentować będzie drużyna PZW Karaś.

 1. Udział drużyn wędkarskich w zawodach jest bezpłatny.

 2. Zgłoszenia drużyn prosimy dokonać do dnia 7 maja 2013r. w Centrum Kultury w Wielichowie tel. (061) 44 33 199.

Regulamin zawodów każda drużyna otrzyma po zgłoszeniu udziału.

Uczestnicy: Każdy zakład, sponsor lub producent ma prawo zgłosić jedną drużynę składającą się z trzech zawodników (bez ograniczeń wiekowych). Mile widziany jest opiekun drużyny jako pomocnik.

Miejsce i termin: Stawy hodowlane Rostarzewo – niedziela 12 maja 2013r.

Zbiórka o godz. 6:30 na miejscu zawodów.

Czas trwania zawodów od godz.7:00 – 11:00

Ocena: Jury oceni najlepszą drużynę biorąc pod uwagę wagę złowionych ryb w określonym czasie.

Nagrody: Nagrody – puchary dla drużyn za I, II, III miejsce oraz indywidualnie dla najlepszego wędkarza ufundowane przez Wojewodę Województwa Wielkopolskiego zostaną wręczone po zakończeniu zawodów

8. PIECZARKOWY TURNIEJ SIŁACZY O PUCHAR BURMISTRZA

Zasady: Prawo do udziału w turnieju mają drużyny dwuosobowe zgłoszone przez sołtysów tylko z gminy Wielichowo. Zgłoszenia kandydatów drużyn prosimy dokonać osobiście lub telefonicznie do dnia 15 maja 2013r. w Bibliotece w Wielichowie pod nr tel. (061) 44 33 096.

Uczestnicy: Drużyny składające się z dwóch osób powyżej 18 lat, sprawne fizycznie, wytypowane przez sołtysa, którego reprezentują w zawodach.

Miejsce i termin: Stadion w Wielichowie niedziela 19 maja. Czas trwania zawodów ok.1 godz.

Rozpoczęcie zawodów nastąpi o godz. 17 planowane zakończenie godz.18.30

Ocena: Komisja sędziowska będzie oceniała poszczególne konkurencje i wyłoni

najsilniejszą parę.

Nagrody: Trzy najsilniejsze pary otrzymają pamiątkowe puchary i koszulki z logo Pieczarkowego Turnieju Siłaczy.

Regulamin zawodów i wykaz konkurencji:

Wszyscy zawodnicy muszą być pełnoletni

– Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność

– Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna

Warunkiem udziału jest podpisanie oświadczenia przed rozpoczęciem zawodów: „Wyrażam chęć startu w Pieczarkowym Turnieju Siłaczy i ponoszę pełną odpowiedzialność za moje bezpieczeństwo podczas imprezy. Jednocześnie nadmieniam, iż nie będę rościł żadnych pretensji, w stosunku do organizatorów w przypadku odniesionego uszczerbku na zdrowiu lub kontuzji”.

KONKURENCJE:

1.Przenoszenie walizek na dystans. Wygrywa drużyna, która dalej przeniesie walizki liczy się łączny dystans dwóch zawodników

2.Przewracanie opony x 8 obrotów. Liczy się uzyskany czas. Oponę może przewracać jednocześnie 2 zawodników.

3.Przenoszenie beczek na odległość 20 m.

4.Rzut beczką. Liczy się suma dwóch odległości.

9. INNE INFORMACJE REGULAMINOWE

 1. Zgłoszenie na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz.883)

 2. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, stanowią własność Centrum Kultury w Wielichowie. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania praw autorskich oraz publikacji nadesłanych prac w prasie telewizji i Internecie.

 3. Prace konkursowe, wykonane samodzielnie nie powinny być wcześniej publikowane.

 4. Uczestnicy konkursów pieczarkowych przyjeżdżają na własny koszt.

 5. Prace oceniać będzie profesjonalne jury, powołane przez organizatora,

 6. Decyzja jury jest ostateczna.

 7. Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Podsumowanie: Jak co roku organizatorzy zapewniają zwycięzcom konkursów bardzo atrakcyjne i wartościowe nagrody ( rowery, DVD, TV, sprzęt fotograficzny, bony wycieczkowe i inne)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach pieczarkowych.

Materiały Organizatora

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24