KULTURA DOSTĘPNA 2018 – PRZESTRZEŃ ZIEMI

KULTURA DOSTĘPNA 2018 –
PRZESTRZEŃ ZIEMI –
ziemia jako materia
ziemia jako terytorium
ziemia jako mała ojczyzna
– cykle działań.

Już 18 czerwca 2018r. na terenie Gminy Wielichowo odbędą się pierwsze działania organizowane przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP.

Realizowane są one w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Kultura Dostępna”.

Celem programu dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna” jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowało projekt kwotą 67000 zł.

Odbiorcami projektu będą przedstawiciele różnych grup m.in.: dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze i z niepełnosprawnością, a także tych środowisk, które m.in. z powodu barier kulturowych i prawnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

W projekcie “Przestrzeń ziemi” wezmą czynny udział dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Wielichowo, Stowarzyszenie Seniorów “Druga Młodość” – Wielichowo, 9 Grunwaldzka Drużyna Harcerska “Buki” im. Kazimierza Wielkiego w Wielichowie , jak również Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom “Serce” – Warsztaty Terapii Zajęciowej – Rakoniewice.

W miesiącu maju została podpisana umowa partnerska pomiędzy Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu a Centrum Kultury w Wielichowie. Szefem realizowanego projektu na terenie naszej gminy z ramienia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest dr Dawid Szafrański. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta i Gminy Wielichowo w terminie od 18 czerwca do 15 października br.

Tytułowa “Przestrzeń ziemi” podzielona jest na kilka etapów cykli działań – “ziemia jako materia, ziemia jako terytorium, ziemia jako mała ojczyzna”, podczas których odbędą się działania warsztatowe – warsztaty rzeźbiarskie, prelekcje i spotkania z zaproszonymi artystami, warsztaty z tworzenia muralu, dokumentacji cyfrowej działań plenerowych i podsumowującej wystawy zbiorowej, w której wezmą udział artyści związani z Wydziałem Rzeźby i Działań Przestrzennych – Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Pierwsze działania w panelu projektu – „Ziemia jako materia” – w postaci 5-dniowych warsztatów rzeźbiarskich z dziećmi i młodzieżą realizowane będą przez kilku artystów rzeźbiarzy, ceramików. Działania warsztatowe przeprowadzone zostaną we wsiach: Śniaty, Reńsko, Wilkowo Polskie, Łubnica, Dębsko. Podsumowanie tego etapu projektu odbędzie się na terenie Moto-Stacji – LOK Wielichowo, gdzie oprócz dotknięcia “materii” odbędą się publiczne wypały ceramiki w zbudowanych plenerowych piecach. Przeprowadzone działania podsumowujące ten etap umożliwią wymianę doświadczeń wszystkich uczestników warsztatów wraz z wielopokoleniowymi grupami mieszkańców MiG Wielichowo.

O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie.

Udział uczestników w działaniach projektu będzie bezpłatny.

Więcej na stronach
www.uap.edu.pl
www.wridp.pl
ckwielichowo.pl

“PRZESTRZEŃ ZIEMI – ziemia jako materia” 18 – 24.06.2018r.
Warsztaty rzeźbiarskie w poszczególnych wsiach gminy 18.06 – 22.06.2018
22 czerwca 2018 r. – Publiczne wypały ceramiki w plenerowych piecach na terenie Moto-Stacja – LOK Wielichowo.
22 i 23 czerwca – dni otwarte na terenie Moto-Stacja – LOK Wielichowo – Podsumowanie działań warsztatowych – “Ziemia jako materia”.

Organizator:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP
Centrum Aktywności Artystycznej UAP

Partnerzy :
Centrum Kultury w Wielichowie
Centrum Wspierania Rodzin “Swoboda” w Poznaniu

Patronat honorowy:
Burmistrz Wielichowa
GS “Samopomoc Chłopska” Wielichowo
LOK Wielichowo – Sekcja Turystyki Motocyklowej

Współpraca:
Magiel – Galeria Sztuki Współczesnej w Wielichowie

Projekt finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program Kultura Dostępna 2018

Ogłoszenie umieszczone w ramach działalności statutowej Wydawcy

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24