Miejsca, w których nie wolno palić

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych dokładnie skatalogowała miejsca, w których zabrania się palenia wyrobów tytoniowych.

Zabrania się palenia:

1) na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,

2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,

3) na terenie uczelni,

4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż do tego przeznaczone

5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego

6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,

7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,

8) na przystankach komunikacji publicznej,

9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,

10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,

11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Na właścicielu lub zarządzającym obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych spoczywa obowiązek umieszczenia w widocznych miejscach odpowiednich oznaczeń słownych i graficznych informujących o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu nazywanymi “informacją o zakazie palenia tytoniu”.

Złamanie zakazu palenia może skutkować mandatem do 500 złotych, dlatego warto wiedzieć, gdzie należy się od palenia powstrzymać.

Więcej na temat:

W GRODZISKU UTWORZONO STREFĘ, W KTÓREJ NIE BĘDZIE WOLNO PALIĆ

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24