Nabór do przedszkola w Wielichowie

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.

W obwodzie szkolnym Wielichowa jest ok. 150 dzieci, które urodziły się w latach 2014-2016, mających od września prawo do skorzystania z wychowania przedszkolnego. Gdyby wszystkie maluchy skorzystały z tego prawa, to mogłoby zabraknąć miejsc w przedszkolu w Wielichowie.

Liczba urodzeń dzieci w ostatnich latach z podziałem na obwody szkolne

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, przewyższy liczbę miejsc w danym przedszkolu burmistrz jest obowiązany wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko. Tyle wynika z przepisów. Na terenie gminy znajdują się jeszcze przedszkola w Łubnicy, Śniatach i Wilkowie Polskim.

1 marca o 17.30 w Przedszkolu Świat Bajek w Wielichowie odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców dzieci urodzonych w latach 2014-2016, którzy chcą zapisać dzieci do przedszkola.

MSz

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24