Nie będzie przedterminowych wyborów do Rady Miejskiej Wielichowa

Komisarz Wyborczy w Poznaniu II stwierdził 19 czerwca 2018 r. wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej Wielichowa Pana Piotra Węglarza, wybranego w okręgu wyborczym nr 5, z listy nr 19 KWW Honoraty Kozłowskiej, w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

5 lipca 2018 r. Komisarz Wyborczy w Poznaniu II wydał obwieszczenie o  nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Wielichowa.

Jako podstawę prawną takiej decyzji Komisarz Wyborczy podał art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw, który brzmi następująco:

Od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do zakończenia kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego, w czasie której niniejsza ustawa weszła w życie nie przeprowadza się nowych, przedterminowych i uzupełniających wyborów tych organów, z wyjątkiem wyborów zarządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Wybory w Łubnicy jeszcze przed wyborami?

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24