Nowe chodniki w Trzcinicy

W dniu 9 sierpnia 2017 r. odbył się odbiór zadania pn. : „Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica – etap II”, które zostało zrealizowane w ramach inwestycji „Przebudowa chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Wielichowo”.

W ramach zadania zrealizowano prace w pasie chodnika oraz istniejących wjazdów z kostki brukowej betonowej, rozebrano istniejące nawierzchnie wraz z elementami towarzyszącymi, będące w złym stanie technicznym. Wykonano profilowanie oraz zagęszczenie podłoża oraz położono nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą włazów studni kanalizacji deszczowej oraz regulacją mediów znajdujących się w pasie chodnika. Wartość robót wyniosła 69.251,45 zł. Roboty zostały zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z Wielichowa.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24