Obradowała Rada Miejska w Wielichowie

W Wielichowie odbyła się dziś sesja Rady Miejskiej. Podjęto szereg uchwał. Dzięki temu będzie możliwe m. in. udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grodziskiemu.

Powiat zrealizuje na terenie gminy kilka inwestycji. Ma to być remont drogi w Prochach, chodnik w Trzcinicy, poprawa jakości drogi Gradowice – Łubnica w kierunku miejscowości Mokrzec.

Podczas sesji obecna była Naczelnik Wydziału Inwestycyjno — Gospodarczego i Dróg Natalia Odważna ze starostwa powiatowego.  Sołtys Wilkowa Polskiego pytał o remont drogi z Wilkowa Polskiego do Celinek. Naczelnik odpowiedziała, że jest przygotowany projekt. Szacunkowy koszt wynosi ok 4 mln zł. Powiat będzie wnioskował o dofinansowanie inwestycji. Nie wiadomo czy je otrzyma. W tej sytuacji nie wiadomo, kiedy droga zostanie wyremontowana.

Burmistrz Honorata Kozłowska poinformowała w trakcie sesji, że będzie kontynuowany remont drogi wojewódzkiej 312 przez Wilkowo Polskie. Jest przygotowywana dokumentacja. Zadanie ma być zrealizowane przed końcem września.

Emocje u radnego Jerzego Kostrzewy wzbudziła uchwała dzieląca gminę Wielichowo na okręgi wyborcze. Nie jest to dziwne, gdyż reprezentowane przez radnego Śniaty, które obecnie mają dwóch radnych, w przyszłych wyborach będą miały już tylko jednego. Radny zwracał również uwagę na przypisanie Reńska do okręgu Wielichowa Wsi, chociaż Reńsku bliżej zapewne do Śniat. Mandat, który stracą Śniaty zyska Zielęcin. Burmistrz tłumaczyła, że gmina nie ma wpływu na kształt okręgów. Sprzeciw radnego niewiele zmienił. Radni większością głosów uchwałę podjęli.

W dalszej części radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienie między gmina Oborniki, a gminą Wielichowo. Porozumienie dotyczy powierzenia przez Gminę Wielichowo zadania własnego w zakresie zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku, które znajduje się w gminie Oborniki. Radni przyjęli też program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Kolejną uchwałą, która została dziś przyjęta był program opieki nad zabytkami gminy Wielichowo. Program, aby mógł poprawnie funkcjonować potrzebuje finansowania zewnętrznego. Koszty prowadzenia prac konserwatorskich są bardzo wysokie.

Ostatnimi uchwałami była zmiana w budżetu i zmiana wieloletniej prognozy finansowej. Wiadomo, że gmina ma w planach kilka inwestycji.

Naprzeciw cmentarza w Wielichowie powstanie parking. Przy dawnym budynku przedszkola w Wielichowie przy ul. Kościelnej powstanie także parking oraz teren rekreacyjny i wypoczynkowy. Będzie tam siłownia zewnętrzna, plac zabaw, stół do gry w szachy, ławeczki i oświetlenie. Ta inwestycja łącznie będzie kosztować blisko 270 tys zł.

Powstaje projekt przebudowy ul. Ratuszowej w Wielichowie. Będzie tam ciąg pieszo-rowerowy. Zmieniona zostanie organizacja ruchu. Także w fazie projektowej jest przebudowa ul. Śliwkowej i fragmentu Parkowej w Wielichowie. Koszt tej dokumentacji to 72 tys. zł.

Gmina przygotowuje się do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Specjalistyczna analiza będzie kosztować 25 tys. zł. Dokładnie dziesięć razy więcej będzie kosztować zaplanowany remont łącznika w szkole w Wielichowie.

400 tys. zł przeznaczone ma być na boisko w Wilkowie Polskim. 65 tys. pochodzi z ubiegłorocznego gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Radni przyjęli propozycje zmian w budżecie.

Na koniec burmistrz zaprosiła obecnych do udziału w spotkaniu “Wielkanocna tradycja wczoraj i dziś”. Odbędzie się ono 25 marca o godz. 16.00 w sali gimnastycznej w Wielichowie.

Program spotkania:

 • Występ uczniów SP im. Polskich Noblistów w Wielichowie
 • Otwarcie spotkania – powitanie gości
 • Występ dzieci z Przedszkola „Świat Bajek” w Wielichowie
 • Występ zespołu śpiewaczego „Wilkowianie”
 • Rozstrzygnięcie konkursu na wielkanocną pisankę
 • Występ uczniów SP im. Polskich Poetów w Łubnicy
 • Rozstrzygnięcie konkursu na stroik wielkanocny

Atrakcje towarzyszące:

 • Prezentacja stołów wielkanocnych
 • Prezentacja wyrobów lokalnych firm
 • Warsztaty wikliniarskie
 • Kiermasz ozdób wielkanocnych

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24