Organizatorzy Święta Pieczarki zapraszają do udziału w konkursach pieczarkowych

Organizatorzy Święta Pieczarki zapraszają do udziału w konkursach pieczarkowych. Tegoroczne święto odbędzie się w dniach  20 -21  maja 2017 r.

Konkursy skierowane są do: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, pracowników firm, członków rodzin pieczarkowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Rad Sołeckich oraz konsumentów pieczarkowych smakołyków. Szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w Korowodzie Pieczarkowym. Prosimy o rozpowszechnienie konkursów i zainteresowanie naszymi propozycjami jak największej liczby uczestników. Na laureatów konkursów czekają atrakcyjne nagrody, upominki i dyplomy.

REGULAMIN KONKURSÓW PIECZARKOWYCH 

      „SMAKI PIECZARKI” 

  1. KOROWÓD PIECZARKOWY – klasyfikacja zespołowa 

Zasady: W korowodzie obowiązuje pełna dowolność przebrań pieczarkowych nawiązujących do Karnawału Pieczarkowego. Każda grupa powinna być poprzedzona „chorążym” z tablicą z nazwą grupy lub szkoły zgodną ze zgłoszeniem. Zgłosić grupę należy do 11 maja osobiście w bibliotece w godz. otwarcia od 10-18. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży bez kat. wiekowych. Podczas przemarszu na stadion   grupy pieczarkowe mogą przedstawić scenkę rodzajową lub inny ciekawy sposób prezentacji. Mile widziane będą wszelkie modyfikacje korowodu pieczarkowego np. pojazdy pieczarkowe, itp. Organizator przewiduje pomoc dla dzieci szkolnych w zakupie materiałów potrzebnych do przebrania w kwocie 150 zł brutto na grupę.

Uczestnicy:             Grupy dzieci i młodzieży. Za grupę uważa się zespół dzieci – młodzieży składający się min. z 8 osób.

Miejsce i termin:       niedziela 21 maja 2017r. początek- Rynek w Wielichowie, godz. 12.45

Ocena: Spośród uczestników korowodu pieczarkowego jury oceni zespołowo najatrakcyjniejsze stroje biorąc pod uwagę oryginalność i pomysłowość wykonania, śpiew piosenek, ruch, inscenizację lub inne ciekawe scenki rodzajowe. Wstępna ocena nastąpi już na miejscu zbiórki oraz podczas przemarszu korowodu.. Ostateczną decyzję jury podejmie na stadionie po zakończeniu przemarszu korowodu.

Przebrania nie nawiązujące do tematu pieczarkowego nie będą brane pod uwagę.

Nagrody:

Organizatorzy przewidują nagrody  dla grupy w postaci bonów wycieczkowych:

   – I miejsce

– II miejsce

– III miejsce

– IV miejsce

– V miejsce

oraz wyróżnienia dla pozostałych grup.

Dla wszystkich występujących grup organizator wręczy okolicznościowe dyplomy

Ponadto przewidziane są słodycze i okolicznościowe znaczki dla każdego uczestnika korowodu.

Kolejność przemarszu grup, miejsce ustawienia na stadionie i inne uwagi zostaną przedstawione na spotkaniu organizacyjnym. O terminie i miejscu spotkania zainteresowani zostaną powiadomieni w stosownym czasie.

  1. WYBORY MISS I MISTERA PIECZARKI – klasyfikacja indywidualna

Zasady:  Warunkiem wzięcia udziału w wyborach jest:

indywidualne przebranie za pieczarkę /dziecko nie może jednocześnie reprezentować grupy/

punktualne przybycie na zbiórkę – Rynek /planty/ w Wielichowie godz.12:45

udział w korowodzie pieczarkowym w grupie Miss – Mistera

warunkiem udziału jest osobiste zgłoszenie do 11 maja w bibliotece w godz. 10-18

przy zgłoszeniu uczestnik otrzyma znaczek z numerem, który musi być widoczny na przebraniu w korowodzie

Uczestnicy: Dzieci i młodzież  –  przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych.

 

              Miejsce i termin: niedziela 21 maja 2017r,  początek –  Rynek w Wielichowie godz. 12.45

Ocena: Jury na zakończenie korowodu dokona wyboru najładniej przebranej dziecięcej pary pieczarkowej, która otrzyma tytuł Miss i Mistera Pieczarki 2017r.

Nagrody: Zwycięska para otrzyma atrakcyjne nagrody.

Dodatkowo przyznane zostaną 3 wyróżnienia indywidualne dla Miss lub Mistera.

  1. KONKURS NA RYMOWANKĘ

Zasady: Każdy uczestnik konkursu przygotowuje wierszyk o tym smacznym  grzybku. Oceniana będzie inwencja twórcza, dowcip, atrakcyjność, zabawne strofy. Konkurs ma na celu promocję polskiej pieczarki. Mile widziane „wzbogacenie” wierszyka o ciekawe rysunki lub inną grafikę.

Uczestnicy: W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych.

Miejsce i termin: Prace należy dostarczyć do Biblioteki w Wielichowie podając imię, nazwisko, adres i telefon do 15 maja.

Ocena: Jury wybierze trzy najładniejsze rymowankę. Dodatkowe punkty można uzyskać za oprawę graficzną rymowanki.

Nagrody: Organizatorzy przewidują nagrody za I, II, III miejsce. Nagrody zostaną wręczone podczas Święta Pieczarki. O terminie i miejscu odbioru nagrody laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

  1. KONKURS RYSUNKOWY NA PŁYCIE BOISKA pt. „ Pieczarkowe Królestwo”

Zasady: Tematem   konkursu  będzie  wszystko, co jest  związane  z   pieczarką. Zadaniem  uczestnika   będzie  wykonanie  kredą  rysunku

Pieczarkowego Królestwa” na płycie kortu tenisowego lub kredkami na bloku rysunkowym.

Uczestnicy: Dzieci do lat 12 ( szkoła podstawowa) – 10 osób

Miejsce i termin: Niedziela 21 maja 2017r.godz. 15.00 płyta kortu na stadionie w Wielichowie.

Ocena: Jury  wyłoni laureatów dokonując oceny rysunków dzieci biorąc pod uwagę: pomysłowość, oryginalność oraz  staranność wykonania.

Nagrody: Organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

 5.TURNIEJ WARCABOWY 

Zasady: Gra odbywa się na planszy posiadającej 64 pola, z wykorzystaniem 24 pionków (po 12 dla każdego z graczy).

Uczestnicy: Turniej przeznaczony jest dla wszystkich chętnych. W turnieju nie mogą brać udziału laureaci z lat poprzednich.

Miejsce i termin: Płyta kortu na stadionie w Wielichowie niedziela 21 maja godz.16.00

Ocena: Ilość zgromadzonych punktów decyduje o wygranej.

Nagrody: I, II, III miejsce – puchary. 

  1. KONKURS  NA  NAJWIĘKSZĄ WYHODOWANĄ PIECZARKĘ

Zasady: Producent przedstawia komisji największą i najokazalszą wyhodowaną przez siebie pieczarkę. Pieczarka powinna być świeża, w całości,   przy czym korzeń nie musi być przycięty, ale dokładnie oczyszczony z torfu.

Uczestnicy: Dla każdego producenta grzybów profesjonalisty i amatora.

Miejsce i termin: Przyjmowanie pieczarek na stadionie w Wielichowie w biurze organizatora  – niedziela 21.05.2017 r.  od godz.16.00 – 17.30

Ocena: W ocenie będzie brany pod uwagę rozmiar kapelusza i waga grzyba.

Łączna ilość punktów wyłoni zwycięzcę1gram=1punkt i 1cm=1 punkt. 

Nagrody:                  Wręczenie nagród nastąpi podczas Święta Pieczarki w niedzielę 21.05 około

godz.19.00.

                                   Organizator ufunduje nagrody za I, II, III miejsce.

  1. KONKURS KULINARNY „SMAKI PIECZARKI”

Cel: Promocja spożycia pieczarki.

Zasady: Podstawowym produktem kulinarnym musi być pieczarka. Najwyżej oceniane będą wszelkie nowości  z pieczarką w roli głównej. Potrawa może być wykonana w dowolnym miejscu, a na konkurs powinna być dostarczona w formie gotowej. Danie może być dowolne: zupa, surówka, sałatka, pieczarka grillowana, potrawy pieczarkowo-mięsne itp. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia. Zgłoszenia należy dokonać osobiście w Bibliotece Publicznej w godzinach otwarcia (10.00–18.00) wypełniając stosowną kartę udziału w konkursie do 11 maja. Każdy zgłaszający przygotowuje tylko jedną potrawę. Organizatorzy przyjmą do oceny potrawy od 12 uczestników, o przyjęciu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń.

Ważne!

-przyjmowanie potraw do oceny w godz. od 17.30-18.00, po wyznaczonej

godzinie potraw nie przyjmujemy

-ocena potraw godz.18.00

-ogłoszenie wyników i wręczenie nagród o godz. 20.00 

Uczestnicy: Do uczestnictwa w konkursie zapraszamy:

– Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne stowarzyszenia

– szkoły gastronomiczne, uczniowie, absolwenci

– amatorzy, hobbyści

Miejsce i termin: Czas rozstrzygnięcia konkursu podany zostanie uczestnikom podczas rejestracji 

Ocena: Komisja oceni nowatorstwo, smak, pomysłowość i kunszt wykonania i podania potrawy. 

Nagrody: Organizator ufunduje za I, II, III miejsce atrakcyjne nagrody oraz 5 wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.

Zachęcamy naprawdę warto!

  1. ZAWODY  WĘDKARSKIE

Zasady: 1.  Prawo udziału  w  zawodach  mają  drużyny  zgłoszone  przez firmy

pieczarkowe lub sponsorów.  Organizatora reprezentować będzie drużyna PZW Karaś.

Udział drużyn wędkarskich w  zawodach jest bezpłatny.

Zgłoszenia drużyn prosimy dokonać do dnia 8 maja 2017r. w Bibliotece w Wielichowie tel. (061) 44 33 096.

Regulamin zawodów każda drużyna otrzyma po zgłoszeniu udziału.

Uczestnicy: Każdy zakład, sponsor lub producent ma prawo zgłosić jedną drużynę składającą się z trzech zawodników lub zawodniczek, panie szczególnie mile widziane. Każda drużyna może przyjechać ze swoim pomocnikiem drużyny – opiekunem.

Miejsce i termin:      Stawy hodowlane Rostarzewo – sobota 13 maja 2017r.  

Zbiórka o godz. 14:00 na miejscu zawodów.

Czas trwania zawodów od godz.15:00 – 19:00

Ocena: Jury oceni najlepszą drużynę biorąc pod uwagę wagę złowionych ryb w określonym czasie. 

Nagrody: Nagrody – puchary dla drużyn za I, II, III miejsce oraz indywidualnie dla najlepszego wędkarza ufundowane przez Wojewodę Województwa Wielkopolskiego zostaną wręczone po zakończeniu zawodów

  1. TURNIEJ STRONGMAN SOŁTYSÓW O PUCHAR BURMISTRZA

Zasady: Prawo do udziału w turnieju mają drużyny dwuosobowe zgłoszone przez sołtysów tylko z gminy Wielichowo. Konkurencje polegać będą między innymi na przenoszeniu „walizek”, przewracaniu opony, rzut beczką, uchwyt herkulesa. Zgłoszenia kandydatów drużyn prosimy dokonać osobiście lub telefonicznie do dnia 11 maja 2017r. w Bibliotece w Wielichowie pod nr tel. (061) 44 33 096.

Uczestnicy:        Drużyny składające się z dwóch osób powyżej 18 lat, sprawne fizycznie, wytypowane przez sołtysa, którego reprezentują w zawodach.

Miejsce i termin: Stadion w Wielichowie niedziela 21 maja. Czas trwania zawodów do 1,5 godz.

Rozpoczęcie zawodów nastąpi o godz. 17 planowane zakończenie ok.godz.18.30

Ocena: Konkurs oceniać będą profesjonalni sędziowie z Federacji Strongman

Nagrody: Pamiątkowe puchary, gadżety i koszulki z logo Federacji Strongman.

  1. INNE INFORMACJE REGULAMINOWE

Zgłoszenie na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182)

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi, stanowią własność Centrum Kultury w Wielichowie. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania praw autorskich oraz  publikacji nadesłanych prac w prasie, telewizji i Internecie.

Prace konkursowe, wykonane samodzielnie nie powinny być wcześniej publikowane.

Uczestnicy konkursów pieczarkowych przyjeżdżają na własny koszt.

Prace oceniać będzie  profesjonalne jury, powołane przez organizatora,

Decyzja jury jest ostateczna.

Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator. 

Podsumowanie: Jak co roku organizatorzy zapewniają zwycięzcom konkursów bardzo atrakcyjne i wartościowe nagrody ( tablety, sprzęt RTV, AGD, bony wycieczkowe i inne) 

Informacje odnośnie konkursów można uzyskać pod nr tel.

61 4433096 – Biblioteka

61 4433199 – Centrum Kultury 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach pieczarkowych.

Źródło: CK Wielichowo

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24