Paweł Michalski zrezygnował. Konkurs na stanowisko dyrektora CK Wielichowo.

Pod koniec lipca ze stanowiska dyrektora CK w Wielichowie zrezygnował Paweł Michalski. Był dyrektorem równo dwa lata. Będzie dalej pracownikiem CK.

Paweł Michalski zajął miejsce odchodzącego na emeryturę Jana Grzesia. Został wybrany w drodze konkursu.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu dwuetapowej procedury naboru, tj. selekcji nadesłanych aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej wskazała Pana Pawła Michalskiego, zam. w Wielichowie do objęcia w/w stanowiska jako najlepszego kandydata, który spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Spośród kandydatów uzyskał najwyższą liczbę punktów. Wykształcenie, wiedza ogólna oraz znajomość zagadnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej gwarantują spełnienie niezbędnych wymagań w pracy na danym stanowisku – napisano wówczas w uzasadnieniu wyboru.

Wg informacji przekazanych przez Tygodnik Nadobrzański “Na temat” powodem rezygnacji dyrektora Michalskiego była troska o zdrowie. Sam zainteresowany, na łamach gazety, prosił aby faktu rezygnacji “absolutnie nie łączyć z tegorocznym Świętem Pieczarki”.

Święto Pieczarki to dwudniowe wydarzenie organizowane przez Centrum Kultury od 25 lat. W tym roku odbywało się w dniach 25-26 maja. Pierwszego dnia imprezy, jeszcze przed jej rozpoczęciem, dyrektor Paweł Michalski zaginął. W wyniku poszukiwań został odnaleziony po dwóch dniach w okolicy Moch. Później przebywał na zwolnieniu lekarskim.

W związku z rezygnacją Pawła Michalskiego Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska wydała Zarządzenie, w którym ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora. Postępowanie konkursowe przeprowadzi powołana przez burmistrza komisja. Konkurs ma być rozstrzygnięty do 30 września, a kandydaci mogą składać dokumenty aplikacyjne do 10 września.

Obecne wymagania konkursowe, w porównaniu do wymagań konkursowych sprzed dwóch lat, nieco się różnią. Kandydatom nie stawia się już wymogu posiadania co najmniej 5-letniego stażu pracy lub wykonywania przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej. Wystarczy, że osoba kandydująca “posiada staż pracy lub wykonywała działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej lub wykonywała działalność kulturalną na postawie umów cywilnoprawnych.” Wszystkie wymagania konkursowe i zadania realizowane na stanowisku dyrektora są dostępne w ogłoszeniu pod adresem:

http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=wielichowo/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=140&podmenu=140&str=1&id=787

Na zdjęciu: Paweł Michalski udzielający wywiadu do telewizji podczas jednego ze Świąt Pieczarki.

Powiązane z tym tematem:

2019-08-19

Wybrane dla Ciebie

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24