Pierwsza sesja Rady Miejskiej Wielichowa VIII kadencji

W środę 21 listopada o godz. 15.00 rozpoczęła się pierwsza sesja Rady Miejskiej Wielichowa VIII kadencji.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego uczestników przywitał Radny Senior Wojciech Szefler.


Radny Senior Wojciech Szefler

Następnie Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Kinga Wróbel wręczyła zaświadczenie o wyborze radnym VIII kadencji.


Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Kinga Wróbel

W dalszej części Radni złożyli ślubowanie:

“Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Radni składają ślubowanie

Radni składają ślubowanie

W dalszej części nastąpił wybór stałego protokolanta Rady Miejskiej. Został nim jednogłośnie wybrany radny Karol Czub.

Następnie radni dokonali wyboru Przewodniczącej Rady Miejskiej Wielichowa.

Nad przebiegiem głosowania czuwała powołana komisja skrutacyjna w składzie Agata Szymczak, Paweł Gajewski i Michał Kostrzewa.

Zgłoszono jedną kandydaturę – Genowefy Feldgebel. Po powołaniu komisji skrutacyjnej Genowefa Feldgebel przedstawiła się krótko, a następnie odbyło się głosowanie. W głosowaniu tajnym radna Genowefa Feldgebel otrzymała 14 głosów “za” i została Przewodniczącą Rady Miejskiej Wielichowa. Następnie nowo wybrana przewodnicząca przejęła prowadzenie obrad.


Genowefa Feldgebel została wybrana na Przewodniczącą Rady Miejskiej Wielichowa.

Radni przeszli do dalszego porządku obrad, czyli wyboru wiceprzewodniczących. Zgłoszono kandydatury radnych Wojciecha Szeflera i Jerzego Kostrzewy.

Jerzy Kostrzewa

Nastąpiło przeliczenie głosów. Zgłoszeni kandydaci otrzymali: Wojciech Szefler 13 głosów “za”, Jerzy Kostrzewa 15 głosów “za”. Tym samym zostali Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej Wielichowa.

Następnie Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska przedstawiła sprawozdanie o stanie Gminy Wielichowo.


Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska

Nastąpiło wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrz Honoracie Kozłowskiej i złożenie ślubowania:

“Obejmując urząd Burmistrza Wielichowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

Nastąpił moment gratulacji. W imieniu Starosty Grodziskiego gratulacje złożył członek Zarządu Powiatu Grodziskiego Jan Grochowy, odczytując list gratulacyjny.

Jan Grochowy odczytuje gratulacje dla Burmistrz Honoraty Kozłowskiej od Starosty Grodziskiego Mariusza Zgaińskiego

Następnie radni przystąpili do powołania stałych komisji Rady Miejskiej i ustalenia ich składu osobowego.

Transmisja z obrad, zgodnie z nowymi wymogami została przeprowadzona online. Jest dostępna niżej.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24