Podziękowania dla odchodzącej na emeryturę pracowniczki urzędu w Wielichowie

Janina Biskup, inspektor ds. obsługi rady

“Czterdzieści lat minęło jak jeden dzień” mówią słowa piosenki  popularnego niegdyś serialu “Czterdziestolatek”.  Pani Janina Biskup, inspektor ds. obsługi rady z urzędu w Wielichowie, która przepracowała w nim ponad 40 lat – z pewnością wie, jak ten czas może szybko mijać.

23 sierpnia 2017 r. podczas sesji Rady Miejskiej nastąpiło uroczyste pożegnanie inspektor Janiny Biskup, która przechodzi na zasłużoną emeryturę. Były kwiaty, podziękowania i wiele serdeczności.

Dzisiejsza 25. sesja jest sesją zwyczajną, ale ma też charakter uroczysty, gdyż dzisiejszy dzień stanowi uwieńczenie wieloletniej pracy zawodowej pani Janiny Biskup – inspektora ds. Rady

– powiedziała Przewodnicząca Rady Miejskiej Wielichowa Genowefa Feldgebel.

Tak to jest, że kolejne, następujące po sobie dni składają się w tygodnie, miesiące i lata tworząc historię ludzkiego życia, ale nikt nie jset w stanie opowiedzieć jej do końca. Dzisiejsza okazja skłania z pewnością do wielu wspomnień i refleksji oraz podsumowania dorobku minionych lat, na który często składał się niewymierny trud i wysiłek administracyjny owocujący satysfakcją własną i zadowoleniem, przede wszystkim radnych wielu kadencji, współpracowników, aktywnych mieszkańców naszej gminy i lokalnej społeczności.

Pani Janka pracę podjęła 1 czerwca 1976 r. Przez dwa lata była referentem ds. rolnictwa. Od 1978 r. była pracownikiem w biurze obsługi rady, najpierw w systemie rad narodowych wspierała radnych, współpracowała z pracownikami Urzędu Gminy, naczelnikami, sekretarzami i innymi pracownikami instytucji. Po pierwszych demokratycznych wyborach od 27 maja 1990 r. pani Janka pracowała w administracji samorządowej wspierając radnych, współpracując z burmistrzami – panem Adamem Łanieckim i panią Honoratą Kozłowską, sekretarzem i zastępca burmistrza panią Ewą Kasperską, skarbnikiem panem Bogdanem Kapskim, z pracownikami Urzędu Gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych, sołtysami, instytucjami, ale przede wszystkim wspierała prace przewodniczących Rady Gminy wielu kadencji – pana przewodniczącego śp. Stanisława Śledzia, pana przewodniczącego Stanisława Marciniaka, pana przewodniczącego Władysława Kostrzewę i również mnie – przewodniczącą obecnej kadencji.

-mówiła Przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldgebel, a następnie odczytała słowa oficjalnego podziękowania.

Później nastapił wzruszający moment podziękowań i życzeń. Pani Janina podziękowała za kierowane pod swoim adresem słowa szacunku i uznania.

Wkrótce stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej obejmie pani Anna Paron dotychczasowy inspektor ds. kancelaryjnych.

 

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24