Podziękowania od Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom “SERCE”

W połączonej z festynem i rajdem rowerowym Rakoniewice-Jabłonna zbiórce publicznej zebrano kwotę 7.045,00 zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc w zakupie busa dowożącego podopiecznych na zajęcia do WTZ w Rakoniewicach.

Wrażliwością na potrzeby innych wykazało się wiele osób i środowisk. Podziękowania dla nich, w imieniu Stowarzyszenia, skierowała prezes Katarzyna Krysman

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, członkom stowarzyszenia oraz pracownikom WTZ za zaangażowanie w organizowaną akcję.

Szczególnie chcielibyśmy podziękować dyrekcji, nauczycielom, dzieciom i młodzieży z Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów z Wielichowa za wsparcie i pomoc w zbiórce, w której uzbierano kwotę:  1.289,35 zł. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i uczestnikom rajdu i pikniku.

Więcej informacji:

https://rakoniewice.pgo24.pl/ii-charytatywny-rajd-rowerowy-i-piknik/

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24