Projekt Szkoły Podstawowej z Wielichowa otrzyma ministerialne dofinansowanie

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło wyniki konkursu w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. Dofinansowanych zostanie 257 szkół i placówek oświatowych. Wśród nich znalazł się projekt Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie z dotacją w wysokości 7574 zł.

Do konkursu zgłoszono w sumie blisko 2 500 wniosków. Spośród nich, na podstawie rekomendacji wojewodów, zespół powołany przez minister Annę Zalewską dokonał ostatecznej oceny. Dofinansowanie zostało przyznane 257 zgłoszeniom, które uzyskały co najmniej  37 pkt., na łączną kwotę 2 008 433,66  zł.

Wyłonione szkoły i placówki oświatowe otrzymają wsparcie finansowe w wysokości od 3 000 zł do 10 000 zł na organizację:

  • wystaw pamiątek związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, a zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków,
  • wycieczki patriotycznej, związanej tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej

oraz innych działań dodatkowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W szczególności mowa jest tu m.in. o koncertach, inscenizacjach, rekonstrukcjach historycznych, spotkaniach ze świadkami historii, grach terenowych lub imprezach sportowych.

Procedura ubiegania się o udzielnie wsparcia finansowego była trzystopniowa. Na każdym jej etapie zostały określone kryteria oceny, które służyły wyborowi najlepszych propozycji spośród złożonych wniosków szkół i placówek oświatowych.

Projekt „Godność, wolność, niepodległość” został przygotowany przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”. Jego celem jest wspieranie szkół i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach. Wśród takich wartości należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

WYKAZ ZATWIERDZONYCH PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU W PROJEKCIE EDUKACYJNYM „GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ”

źródło: niepodlegla.pl

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24