Przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym wzrósł o ponad 30%

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał 21 września obwieszczenie  na temat przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z jednego hektara przeliczeniowego w roku 2017.

Przeciętny dochód wyniósł w 2017 r. 3399 zł co oznacza, że nastąpił wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 822 zł.

Dochód ten uwzględniany jest m. in. przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych. Miesięczny dochód rodziny stanowi 1/12 ogłaszanej co roku wysokości 1 hektara przeliczeniowego pomnożona przez ilość posiadanych przez rolnika hektarów przeliczeniowych. Dla obliczenia dochodu nie ma znaczenia, czy pole jest uprawiane.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24