Przetarg na remont ratusza unieważniony i ogłoszony ponownie

Przetarg na przebudowę z termomodernizacją wielichowskiego ratusza został unieważniony. Wpłynęły dwie oferty, jednak zostały one odrzucone.

Przyczyną odrzucenia jednej z ofert był brak wymaganego w postępowaniu ubezpieczenia, a drugą ofertę odrzucono z powodu nieterminowej wpłaty wadium.

Gmina Wielichowo uzyskała dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych, co daje sumę  944 969,81 zł na realizację projektu „ Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie”.

O dofinansowanie na ten cel gmina starała się od początku roku 2016. W dniu 21 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu dla działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

6 sierpnia 2019 r. przetarg na to zadanie został ogłoszony ponownie.

Wybrane dla Ciebie

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24