Przybliżyła się perspektywa budowy ścieżki rowerowej Wielichowo-Śniaty.

Rada Miejska Śmigla podjęła dziś decyzję o wyrażeniu zgody na zbycie na rzecz gminy Wielichowo działek, po których biegnie linia kolejki wąskotorowej na terenie gminy Wielichowo.

To otwiera gminie Wielichowo możliwość inwestycji w budowę ścieżki rowerowej na trasie Wielichowo-Śniaty.

Temat przejęcia terenów po kolejce wąskotorowej i wybudowania na tej trasie ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej ze Śniat przez Ziemin do Wielichowa pojawił się w przestrzeni publicznej przed wyborami samorządowymi w 2014 r. Był to jeden z punktów programu wyborczego byłego burmistrza Adama Łanieckiego.

Po wyborach wokół kolejki działo się sporo. Za sprawą motocyklistów z Wielichowa wyremontowany został budynek stacji, który później gmina Wielichowo przejęła od właściciela kolejki, czyli gminy Śmigiel.

Temat budowy ścieżki na trasie torowiska wąskotorówki pojawił się publicznie ponownie w 2017 r., za sprawą petycji złożonej przez mieszkańców Ziemina do władz w Śmiglu i Wielichowie. Mieszkańcy postulowali w niej likwidację torów i wybudowanie ścieżki rowerowej na odcinku Wielichowo-Śniaty.

Dzięki odpowiedzi na petycję udzielonej przez burmistrz Honoratę Kozłowską na światło dzienne wypłynęła m. in. analizowana przez gminy Śmigiel i Wielichowo koncepcja realizacji wspólnego zadania w formie trasy kolejowo-rowerowej między Wielichowem i Śmiglem.

W Śmiglu kwestię petycji rozpatrzyła wówczas komisja wspólna Rady Miejskiej.

Komisja zauważyła, że podejmując decyzję w tak ważnych sprawach należy zadbać o historyczne znaczenie kolejki wąskotorowej jako dziedzictwa narodowego. W związku z tym podejmowanie jakichkolwiek kroków nie jest zasadne, zważywszy ponadto na fakt, iż istnieje szansa na pojawienie się w przyszłym roku specjalnych rządowych funduszy na ten cel.

-napisano wówczas w uzasadnieniu

Od tamtej pory minęły ponad dwa lata. Specjalne, rządowe fundusze się nie pojawiły. Szanse, że kiedykolwiek powrócą na teren gminy Wielichowo przewozy kolejką wąskotorową zmalały praktycznie do zera.

Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska wystąpiła do władz Śmigla z wnioskiem o przejęcie działek w Zieminie i Śniatach. Radni ze Śmigla chcąc jednak uporządkować temat do końca, przyjęli uchwałę o przekazaniu całości odcinka biegnącego przez gminę Wielichowo.

Decyzja radnych ze Śmigla jest zrozumiała, bo z jednej strony uwalnia gminę Śmigiel od ponoszenia kosztów utrzymania tych torów (porządkowania terenu), a z drugiej strony otwiera gminie Wielichowo możliwość wybudowania ścieżki rowerowej na odcinku Wielichowo-Śniaty. I chociaż nie nastąpi to w ciągu roku, o czym mówiła burmistrz Honorata Kozłowska, to dzisiejsza decyzja śmigielskich radnych perspektywę budowy przybliżyła.

Więcej w nagraniu niżej:

Wybrane dla Ciebie

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24