Radni podjęli decyzję, która umożliwi pozyskanie środków z Unii Europejskiej

Ponad rok trwały prace nad programem rewitalizacji gminy Wielichowo. Badania w sferze społecznej, środowiskowej, technicznej, gospodarczej i funkcjonalnej doprowadziły do wyznaczenia obszaru zdegradowanego.

W wyniku procesu obszary zdegradowane wyznaczono w Wielichowie i Prochach. Tam będą realizowane projekty kluczowe rewitalizacji. Na pierwszy plan wybija się ich społeczny charakter.

Do zadań, które będą mogły uzyskać dofinansowanie należy rozwój turystyki w gminie Wielichowo. Może to być zagospodarowanie stacji kolejki, modernizacja stadionu, przygotowanie zaplecza artystycznego, urządzanie terenów zielonych.

Wspieranie przedsiębiorczości jest kolejnym celem, na który bedziemy mogli pozyskać fundusze. Celem tego działania jest zwiekszenie zatrudnienia dzięki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

W programie uwzględniono również potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych. Tutaj ważne jest zmniejszenie wykluczenia grup defaworyzowanych, starszych, mających problemy z poruszaniem.

Gmina będzie mogła przykładowo ułatwić tym osobom dostęp do usług publicznych, dzięki zlikwidowaniu barier architektonicznych.

W obszar rewitalizacji autorzy programu włączyli także bazę sportowo-rekreacyjną. W efekcie powstaną projekty dające mieszkańcom możliwość aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Dzięki zadaniom realizowanym w procesie rewitalizacji poprawi się także wygląd zdegradowanych obszarów. Kolejną korzyścią, jaką odniosą mieszkańcy rewitalizowanych obszarów będzie pielęgnowanie międzypokoleniowych więzi.

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski. Umożliwia to składanie wniosków o środki na rewitalizację z Unii Europejskiej.

Radni większością głosów przyjęli ten program. Należący do PiS radny Stanisław Marciniak nie poparł tej uchwały.

Po sesji wypowiedział się dlaczego tak postąpił:

Przed głosowaniem przedstawicielka firmy przygotowującej projekt rewitalizacji przeprowadziła prezentację jego założeń. Była też możliwość zadawania pytań, z której żaden z radnych nie skorzystał.


MSz

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *