Radni podjęli uchwałę o zamiarze przekształcenia szkoły w Wilkowie Polskim

Dziś w Wielichowie obraduje Rada Miejska. Jednym z punktów było podjęcie uchwały o przekształceniu szkoły podstawowej w Wilkowie Polskim.

Począwszy od roku 2019/2020 szkoła ma funkcjonować w zakresie klas 1-3. Uczniowie z klas 4-8 będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w szkole podstawowej w Wielichowie.

Zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim jest podyktowany troską o optymalne warunki nauki, bezpieczeństwa i rozwoju uczniów, a także potrzebą racjonalizacji kosztów – uzasadniał radny Wojciech Szefler przedstawiając uchwałę przed głosowaniem.

Zwracał także uwagę na zły stan techniczny obiektu i zastrzeżenia sanepidu, braki pracowni, brak sali gimnastycznej, braki w wyposażeniu szkoły, olbrzymi wysiłek organizacyjny, jaki musi ponieść organ prowadzący (gmina) w celu zapewnienia kadry nauczycielskiej w klasach 4-8. Zwracał też uwagę na niekorzystną prognozę demograficzną obwodu szkolnego obejmującego Wilkowo Polskie, Helenopol i Celinki.

Ostatecznie radni podjęli uchwałę 13 głosami za. Głos przeciw oddał radny Krystian Błażejczak, a radny Zbigniew Galusik wstrzymał się od głosu.

Uczniowie klas 4-8 będą od września kontynuować naukę w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie. Uczniowie będą dowożeni autobusem zmodernizowaną drogą wojewódzka nr 312, a czas dowozu wyniesie ok 15 minut. Zmiana nie spowoduje zmianowości w wielichowskiej szkoły.

Burmistrz Wielichowa została upoważniona uchwałą do przeprowadzenia czynności niezbędnych do przekształcenia szkoły. Burmistrz zawiadomi rodziców uczniów i kuratora oświaty.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora radni będą mogli podjąć już właściwą uchwałę o obniżeniu struktury organizacyjnej szkoły w Wilkowie Polskim.

Michał Szała

Wybrane dla Ciebie

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24