Radni podjęli uchwałę w sprawie absolutorium

We wtorek 9 czerwca 2015 r. odbyła się VI Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa. Obradom przewodniczyła Genowefa Feldgebel – Przewodnicząca Rady Miejskiej. Jednym z punktów obrad było udzielenie absolutorium burmistrzowi z wykonania budżetu.

Procedurę udzielania absolutorium rozpoczęło sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Odczytano także uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Gminy Wielichowo radny Tomasz Frąckowiak przedstawił wniosek tejże Komisji skierowany do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.

W opinii Komisji realizacja budżetu w roku 2014 przebiegała w sposób nie budzący zastrzeżeń. Po odczytaniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z wykonania budżetu za 2014 rok. radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie absolutorium.

Burmistrz Honorata Kozłowska podziękowała za udzielone absolutorium, także w imieniu poprzedniego burmistrza, który pełnił tę funkcję przez 11 miesięcy.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24