Radni uchwalili budżet. Inwestycyjne plany gminy Wielichowo.

Podczas sesji Rady Miejskiej Wielichowa, która odbyła się 20 grudnia 2017 r. radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Dochody przyszłorocznego budżetu wyniosą  29 630 830 zł, a wydatki 28 542 330 zł. Powstałą nadwyżkę budżetu w kwocie 1 088 500 gmina zamierza przeznaczyć na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

W przyszłorocznym budżecie zaplanowano wydatki majątkowe na sumę 1.783.066 zł. W wydatkach tych przewidziano m. in następujące pozycje:

– Przebudowa – utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odcinek ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odcinek ul. Leśnej Etap I – 1.170.000 zł,

– Przebudowa ul. Śliwkowej i odcinka ul. Parkowej w Wielichowie – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 60.749,54 zł.

– Przebudowa chodnika na ul. Parkowej w Wilkowie Polskim – 30.000 zł – w tym z funduszu sołeckiego – 20.000 zł,

– Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Celinki-Wilkowo Polskie – 11.393,73 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego,

– Przebudowa odcinka drogi ul. Grodziskiej w Gradowicach – 12.393,73 zł – zadanie realizowane z funduszu sołeckiego,

W uchwalonej podczas sesji Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2018 -2023 znalazły się m. in następujące zadania przewidziane do realizacji: przebudowa odcinka ul. Łąkowej w Wielichowie od ul. Lipowej w stronę Anexu (rok 2019, nakłady 955 000 zł); przebudowa drogi ulicy Polnej w Zieminie (rok 2019, nakłady 316 000 zł); przebudowa ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odcinka ul. Nowej w Wielichowie i odcinka ul. Borek w Wielichowie-Wsi (lata 2020-2021, nakłady 3 492 800 zł); przebudowa i modernizacja łączników w Szkole Podstawowej w Wielichowie (rok 2019, nakłady 325 000 zł); przebudowa parkingu wraz z infrastrukturą rekreacyjno – wypoczynkową na ul. Kościelnej w Wielichowie (rok 2019, nakłady 130 000 zł); przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ratusza w Wielichowie (lata 2018-2019, nakłady 420 384 zł); utworzenie placu rekreacyjno – wypoczynkowego przy ul. Kościelnej (rok 2018, nakłady 133 000 zł).

Podane wartości nakładów i zakres inwestycji może się zmieniać w czasie. Mają na to wpływ m. in. pojawiające się możliwości uzyskania dodatkowego, zewnętrznego dofinansowania inwestycji. W takich sytuacjach następują zmiany w budżecie i prognozie wieloletniej.

Pełna treść uchwały budżetowej do pobrania

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24