Radni zwiększyli diety własne i sołtysów

Dane wyjściowe debugowania reklam

Reklama jest wyświetlna na stronie

obecny wpis: Radni zwiększyli diety własne i sołtysów, ID: 19091

Reklama: Adsense elastyczna (21055)
Grupa reklam: TOP Post (968)
Miejsce reklamy: Nad wpisem (nad-wpisem)

Znajdź rozwiązania w podręczniku

Radni Rady Miejskiej Wielichowa zwiększyli diety własne i sołtysów. Uchwały w tej sprawie podjęli w listopadzie, a zmiany wejdą w życie z początkiem 2020 roku.

W kwestii podwyżki diet dla sołtysów byli jednomyślni, natomiast przy podwyżkach dla radnych większość była “za”, a radni Agata Szymczak i Tomasz Patelka wstrzymali się od głosu.

Radni powiązali wysokość własnych diet z wysokością przeciętnego wynagrodzenia ogłaszaną przez GUS w trzecim kwartale każdego roku, co oznacza, że ich diety będą rosły co roku, bez konieczności podejmowania kolejnych uchwał.

Dla przewodniczącego rady określili miesięczną dietę w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia. Nie może ona być jednak wyższa niż maksymalna dieta określona rozporządzeniem, która dla gminy Wielichowo wynosi na chwilę obecną 1.342,07 zł.

Wiceprzewodniczący rady za każdą obecność na sesji Rady Miejskiej będą otrzymywać dietę w wysokości 7 % przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku poprzedniego. Od 2020 będzie to 345 zł, było 230 zł.

Przewodniczący komisji rady za każdorazową obecność na posiedzeniu komisji będą otrzymywać dietę w wysokości 6 % przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku poprzedniego. Od 2020 będzie to 295 zł, było 210 zł.

Radni nie pełniący żadnych funkcji otrzymywać będą za każde posiedzenie komisji i sesji kwotę 5 % przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku poprzedniego. Od 2020 będzie to 246 zł, było 190 zł.

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2019 r. wyniosło 4931,59 zł.

Wprowadzono też zmianę, która stanowi, że jeśli radny spóźni się więcej niż 15 minut na sesję lub komisję czy opuści przed oficjalnym zakończeniem – diety nie otrzyma.

Radni głosują nad przyjęciem podwyżek swoich diet

W budżecie gminy na rok 2020 na utrzymanie Rady Miejskiej zaplanowano kwotę 131.900 zł (w tym diety dla radnych, zakup materiałów, podróże służbowe oraz szkolenia). W roku 2019 zaplanowano na ten cel 102.538 zł.

Podwyżki diet otrzymają także sołtysi.

Łącznie w 2020 r. dla sołtysów na zryczałtowane miesięczne diety oraz udział w posiedzeniach Sesji Rady zaplanowano kwotę 64.800 zł, a na wynagrodzenia za pobór podatków przez sołtysów i inkasentów – 35.692 zł. W 2019 roku planowano odpowiednio 46.800 (diety) i 40.702 zł (inkasenci).

Sołtysi Gminy Wielichowo

Nowością w ustaleniu diet sołtysów jest to, że nie wszyscy otrzymają jednakowe diety. Tam, gdzie “sołtysowanie” wymaga dodatkowej pracy – diety będą wyższe. Sołtysi otrzymają 250 lub 300 zł diety miesięcznie (Łubnica, Prochy, Dębsko, Piotrowo Wielkie). Przewodniczącemu Zarządu Osiedla będzie przysługiwać dieta 200 zł miesięcznie. W przypadku niewykonywania przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Sołtysa wszystkich czynności związanych z jego pracą, dieta będzie umniejszona do 50 %.

Przewodniczącemu Zarządu Osiedla i Sołtysom nie będącym radnymi przysługuje dieta za udział w posiedzeniach Sesji Rady Miejskiej Wielichowa w wysokości 100,00 zł za każde posiedzenie, a także dieta za udział w posiedzeniach organizowanych przez Burmistrza Wielichowa w wysokości 100,00 zł za każde posiedzenie.

Do końca roku 2019 obowiązuje wysokość diet przysługujących radnym i sołtysom ustalona w 2012 r.

Więcej:

0 0 głosuj
Ocena artykułu
Dane wyjściowe debugowania reklam

Reklama jest wyświetlna na stronie

obecny wpis: Radni zwiększyli diety własne i sołtysów, ID: 19091

Reklama: Adsense elastyczna (21055)
Grupa reklam: BOTTOM Post (970)
Miejsce reklamy: Pod wpisem (pod-wpisem)

Znajdź rozwiązania w podręczniku

Wybrane dla Ciebie

Opublikował: PGO24

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Pokaz wszystkie komentarze
0
Co o tym myślisz? Prosimy o komentarz.x
()
x