Ratusz i sala wiejska w Zieminie największymi inwestycjami gminy

Budżet gminy Wielichowo na rok 2019, w wydatkach majątkowych, na remont dróg przewiduje 519 tys. złotych.

Te pieniądze zaplanowano na wykonane przebudowy:

-odcinka ul. Łąkowej w Wielichowie od Lipowej w stronę Aneksu (430 tys)

i projekty:
-ul. Krótkiej w Zieminie (15 tys)
-ul. Orzechowej w Zielęcinie (11,9 tys)
oraz remont ul. Parkowej w Wilkowie Polskim (62 tys)

Największą pozycją inwestycyjną w tegorocznym budżecie jest kwota 1,15 mln zł na przebudowę z termomodernizacją wielichowskiego ratusza. Drugą, co do kosztowności, pozycją w budżecie gminy jest 730 tys. zł na przebudowę i rozbudowę sali wiejskiej w Zieminie.

Na oświetlenie (budowę) ulic, placów i dróg gmina zamierza wydać 65 tys zł. 20 tys w budżecie przewidziano na dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Za 28 tys gmina planuje zakupić i zamontować klimatyzację w sali wiejskiej w Wilkowie Polskim.

Łącznie na inwestycje majątkowe gmina zaplanowała w tym roku 2,512 mln zł.

Dochody tegorocznego budżetu gminy Wielichowo zaplanowano na poziomie 29.407.718 zł, a wydatki na poziomie 29.335.718 zł. Nadwyżka w kwocie 72 tys. zostanie wykorzystana na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Główne dochody budżetu w 2019 r.

Wpływy do budżetu z tytułu dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (podatki, opłaty itp.) wyniosą 11,876 mln zł. W tej kwocie mieszczą się opłaty uzyskiwane przez gminę od podmiotów eksploatujących jej bogactwa naturalne w wysokości 2,119 mln zł.

Około 8 milionów wpłynie do budżetu gminy z tytułu subwencji z budżetu państwa, w tym około 7 mln to część oświatowa subwencji.

Prawie 8 milionów zł wpłynie także z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, z czego 4,84 mln przeznaczonych jest na realizację programu 500+.

Główne wydatki budżetu w 2019 r.

Po stronie wydatków budżetu największą pozycję stanowi oświata i wychowanie 10,240 mln zł, z czego 5,74 mln przeznaczane jest na szkoły podstawowe, a 1,9 mln na przedszkola.

Na świadczenia dla rodzin przez budżet gminy przepłynie kwota ok. 8 milionów zł.

Na utrzymanie administracji publicznej z budżetu gminy zaplanowano w tym roku 4,174 mln zł, w tym na wydatki związane z Urzędem Miejskim 3,351 mln zł.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24