Rozpoczął się rok szkolny

Rozpoczął się rok szkolny 2017/2018. Zmiany w systemie oświaty wprowadzone przez rząd spowodowały także zmiany w lokalnej strukturze szkół.

W tym celu gmina Wielichowo podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

W tej chwili działają w gminie Wielichowo następujące szkoły: Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Wielichowie obejmująca swoim obwodem Wielichowo, Wielichowo Wieś, Dębsko, Piotrowo, Prochy, Pruszkowo, Reńsko, Trzcinicę, Ziemin, Gradowice, Augustowo, Śniaty, Wielichowo, Wielichowo Wieś,

Szkoła Podstawowa im. Polskich Poetów w Łubnicy 64-050 Łubnica, ul. Szkolna 4 (siedziba) 64-050 Wielichowo, ul. Kościelna 7a (inna lokalizacja prowadzenia zajęć) z obwodem obejmującym Łubnicę i Zielęcin oraz Szkoła Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim 64-050 Wilkowo Polskie, ul. Kościańska 2 (siedziba) 64-050 Wielichowo, ul. Kościelna 7a (inna lokalizacja prowadzenia zajęć) obejmująca obwodem Wilkowo Polskie, Celinki, Helenopol.

Uczniowie klas siódmych ze szkoły w Łubnicy rozpoczęli naukę w innej lokalizacji prowadzenia zajęć, czyli w Wielichowie.

Pięcioro uczniów klas siódmych ze szkoły w Wilkowie Polskim rozpoczęło naukę w innej lokalizacji prowadzenia zajęć, czyli w Wielichowie, a sześcioro w Wilkowie Polskim – poinformowała serwis PGO24 pełniąca obowiązki dyrektora szkoły Hanna Czapla.

Ma być po sprostowaniu zgłoszonym przez panią Hannę Czaplę:

“Pięcioro uczniów klas siódmych ze szkoły w Wilkowie Polskim zostało przeniesionych przez rodziców do Szkoły Podstawowej w Wielichowie, a sześcioro pozostało w Wilkowie Polskim

– poinformowała serwis PGO24 pełniąca obowiązki dyrektora szkoły Hanna Czapla

Wcześniej gmina przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora szkoły w Wilkowie Polskim. Nikt się nie zgłosił do konkursu, a  organ prowadzący, czyli gmina, wskazał pełniącego obowiązki dyrektora.

Wygląda na to, że  rodziców szóstki uczniów klasy siódmej z Wilkowa Polskiego nie przekonały argumenty Gminy Wielichowo przytoczone w uzasadnieniu do uchwały o sieci szkół w uzupełnieniu uzasadnienia Uchwały nr XXII/137/2017 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 29 marca 2017 r w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego roku szkolnego z dnia 25 kwietnia 2017 r, przesłanym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru, w którym czytamy:

Gmina Wielichowo uchwalając dostosowanie sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Wielichowo przeanalizowała możliwości organizacyjno — ekonomiczne oraz społeczne mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci uczących się w szkołach naszej gminy. Zorganizowanie od września 2017 roku klas siódmych oraz siódmych i ósmych od 1.09.2018 r w Szkole Podstawowej w Łubnicy i Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim wymagałoby poniesienia znacznych nakładów finansowych na co gminy nie stać. Również zorganizowanie odpowiednio kwalifikowanej kadry byłoby wątpliwe. W związku z powyższym taki stan przedstawiono lokalnym społecznościom w Łubnicy, Wilkowie Polskim i Gradowicach, gdzie mieści się szkoła niepubliczna prowadzona przez Stowarzyszenie „Dobro Dziecka”. W trakcie odbywanych zebrań poinformowano rodziców uczniów, że gmina zapewnia dowóz. Dowóz dodatkowo będzie wzmocniony dodatkowym autobusem by usprawnić organizację dowozu oraz skrócić czas oczekiwania uczniów. Dodatkowo poinformowano rodziców o możliwości żywienia w Szkole Podstawowej w Wielichowie ( jedyna szkoła w gminie) i skorzystanie z wielu pracowni, w które wyposażony jest obiekt w Wielichowie. Szkoła Podstawowa w Wielichowie posiada też jedyną w gminie salę gimnastyczną, co z pewnością również pomaga w kształtowaniu właściwego rozwoju psychoruchowego młodzieży szkolnej. Rodzice uczniów klas szóstych szkół w Łubnicy i Gradowicach w 100 % oświadczyli, że po ukończeniu klasy szóstej ich dzieci będą uczyć się w Szkole Podstawowej w Wielichowie. Do chwili obecnej takich oświadczeń z Wilkowa Polskiego mamy 5 na łączną liczbę 11 uczniów. Uważamy, że przyjęte rozwiązanie jest najkorzystniejsze jeśli rozważymy dobro dzieci uczących się, uzasadnione ekonomicznie i organizacyjnie.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24