Sesja pod znakiem dróg i oświaty

W Wielichowie odbyła się dziś sesja Rady Miejskiej. Chociaż radni na wniosek burmistrz wycofali z porządku obrad uchwały dotyczące zatwierdzenia zmian w oświacie, to jednak temat oświaty pojawił się podczas wolnych głosów.

Jak zawsze żywy był temat  dróg, który skupia uwagę zwłaszcza w okresach, gdy ze względów pogodowych stan ich nawierzchni pogarsza się.

Kuratorium zaopiniowało pozytywnie projekt sieci szkół, ale nie ma jeszcze opinii zatwierdzającej likwidację szkoły w Śniatach. Wprowadzenie do tematu niżej:

Jest projekt sieci szkół

Kuratorium zaopiniowało pozytywnie, z niewielkimi uwagami, projekt sieci szkół zaproponowany przez Gminę Wielichowo w uchwale podjętej na ostatniej sesji. Z uwagi na fakt, że opinia dotycząca sieci szkół wpłynęła bardzo niedawno (radni nie mogli się z nią jeszcze spokojnie zapoznać), a także nie wpłynęła jeszcze opinia dotycząca deklarowanego przez gminę zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Śniatach – burmistrz Honorata Kozłowska wnioskowała o wykreślenie z porządku obrad dzisiejszej sesji uchwał ostatecznie zatwierdzających zmiany w gminnej oświacie. Uchwały te znajdą się w porządku obrad kolejnej sesji.

Nie tylko aura ma wpływ na niezadowalający  stan dróg gruntowych

Burmistrz w wolnych głosach odniosła się do stanu części dróg gruntowych na obszarze gminy, które ostatnio, za sprawą opadów, stały się trudno przejezdne. Wskazywała, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest zły stan infrastruktury melioracyjnej. W miarę możliwości gmina także te problemy stara się rozwiązywać. Burmistrz poinformowała, że drogi gruntowe będące pod zarządem Gminy Wielichowo będą utrzymywane (remontowane) w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych. Prace rozpoczną się jeżeli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Powiązany temat: w gminie Śmigiel odbyło się spotkanie poświęcone zmianom w prawie melioracyjnym. Uczestniczył w nim radny Rady Miejskiej Wielichowa, a jednocześnie członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu – Jerzy Kostrzewa.

Rozstrzygnięty przetarg 

Został rozstrzygnięty przetarg na remont części ul. Lipowej na odcinku od Rakoniewickiej do Młyńskiej. W wyniku postępowania gmina uzyskała cenę o ponad 200 tys. zł. niższą od kosztów zakładanych w budżecie. Zaoszczędzone w ten sposób środki będą przeznaczone na bieżące inwestycje w sieć dróg.

 

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24