Trzy sołectwa zgłoszone do programu odnowy wsi

Gmina Wielichowo zgłosi trzy sołectwa ze swojego terenu do programu “Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Są to sołectwa Pruszkowo, Śniaty i Zielęcin.

Program „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020” został przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 25 marca 2013 r., zmieniony uchwałą nr IV/88/15 z dnia 23 lutego 2015 r.

Jego celem  jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw sołeckich. Program wspiera i zachęca do angażowania w realizację przedsięwzięć na rzecz własnej miejscowości, w oparciu o oddolnie wypracowane koncepcje odnowy wsi.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego jedną z zasad programu jest wyrażenie woli przystąpienia do niego przez dane sołectwo  w formie uchwały zebrania wiejskiego oraz podjęcie przez radę gminy uchwały o zgłoszeniu sołectw do programu.

Taką wolę wyraziły sołectwa: Pruszkowo, Śniaty i Zielęcin, które podjęły stosowne uchwały zebrania wiejskiego oraz dokonały wyboru Grupy Odnowy Wsi i Lidera. Przystąpienie sołectwa do programu umożliwia wzięcie udziału w ogłaszanych w ramach tego programu konkursach, a tym samym daje możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla zgłoszonych projektów.

Na ostatniej sesji stosowną uchwałę podjęli radni gminy Wielichowo. Na gminnego koordynatora projektu została wyznaczona pani Renata Jarczyńska.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24