Średniowieczne grodzisko w Trzcinicy

Na terenie Gminy Wielichowo znanych jest 177 stanowisk archeologicznych. Na podstawie badań można stwierdzić, że najstarsze ślady osadnictwa pochodzą ze środkowej epoki kamienia – mezolitu (stanowiska w Łubnicy i Trzcinicy).

Najliczniej reprezentowane jest osadnictwo z okresu średniowiecza. W tym czasie kształtował się obecny układ miejscowości, stąd koncentracja osadnictwa średniowiecznego w rejonie większości miejscowości.

Z tego okresu pochodzi domniemane cmentarzysko w Trzcinicy oraz grodziska w Prochach, Reńsku i Trzcinicy. Grodzisko  to pozostałość po grodzie albo osadzie obronnej w postaci kolistego (w podstawie) lub wielobocznego wzniesienia, zazwyczaj z zachowanymi śladami wałów drewniano-ziemnych.

Grodzisko w Trzcinicy zostało sfilmowane z drona. Jest to zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa poznańskiego pod numerem rejestru 2053/A decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 20 stycznia 1986 r., przepisane do księgi C rejestru zabytków Województwa Wielkopolskiego pod numerem rejestru 159/Wlkp/C z dnia 05.11.2007 r.

Zobacz także, jak można wykorzystać tego typu zabytki:

Źródło:wielichowo.pl

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24