Trudny dialog w Wilkowie Polskim

W Wilkowie Polskim w środę 6 czerwca 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji oświatowej wielichowskiej Rady Miejskiej. W spotkaniu licznie uczestniczyli mieszkańcy miejscowości. 

Po ustawowej likwidacji gimnazjów i wprowadzeniu ośmioklasowych szkół podstawowych, najlepszy z punktu widzenia gminy model funkcjonowania szkół zakłada, że uczniowie klas siódmych i ósmych z całej gminy będą uczyć się w Wielichowie. Wynika to z faktu, że tylko tam są dla nich odpowiednie ku temu warunki.

Przed wejściem w życie zmian w szkolnictwie uczniowie z całej gminy po ukończeniu szóstej klasy rozpoczynali naukę w gimnazjum w Wielichowie. Gmina nie inwestowała środków w tworzenie warunków do nauczania ośmioklasowego w miejscowościach innych niż Wielichowo, bo nikt nie przypuszczał, że kiedykolwiek zajdzie taka potrzeba.

W gminie istnieją trzy publiczne szkoły podstawowe: w Wielichowie, Wilkowie Polskim i Łubnicy oraz jedna prowadzona przez stowarzyszenie w Gradowicach. Tylko szkoła w Wielichowie jest przygotowana pod względem kadrowym i lokalowym do nauczania ośmioklasowego od momentu wprowadzania reformy, ponieważ wcześniej istniało tam odpowiednio przygotowane gimnazjum. Gmina Wielichowo nie dysponuje środkami na przystosowywanie do tego celu pozostałych placówek.

Uczniowie szkół z Gradowic i Łubnicy rozpoczęli siódmą klasę w Wielichowie. Dyrekcja szkoły w Wilkowie Polskim umożliwiła utworzenie klasy siódmej na miejscu. Składa się ona z kilkorga uczniów. Pozostali siódmoklasiści z tej miejscowości rozpoczęli naukę w Wielichowie. Utworzenie klasy siódmej w Wilkowie Polskim odbyło się pomimo starań gminy o to, aby w trosce o zapewnienie odpowiednich warunków nauczania przyjąć uczniów do Szkoły Podstawowej w Wielichowie. Decyzje w tej sprawie podejmowali rodzice.

Roczny koszt dodatkowego oddziału to wydatek dla gminy rzędu ok. 96 tys. zł. Gdyby wszyscy siódmoklasiści z Wilkowa Polskiego rozpoczęli naukę w Wielichowie, te koszty nie zostałyby poniesione. W Wielichowie niepotrzebne byłoby bowiem tworzenie z tego powodu nowej klasy, wiążące się z dodatkowym wynagrodzeniem dla nauczycieli czy zatrudnianiem nowych.

W Wilkowie Polskim konieczne było opłacenie nauczania w siódmej klasie. Okazało się, że nie wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia w tej klasie posiadają odpowiednie kwalifikacje. Fakt ten został potwierdzony kontrolą kuratorium. Na sali obecna była Hanna Czapla, która pełniąc obowiązki dyrektora podejmowała decyzje personalne. Tłumaczyła, że w innych szkołach też po reformie nie było kwalifikowanej kadry, a gmina pozwoliła odejść ze szkoły w Wilkowie Polskim wykwalifikowanej nauczycielce “poza ruchem służbowym”.

Burmistrz Honorata Kozłowska odpowiadając wskazała, że nauczycielka odeszła na własną prośbę, miała ku temu uzasadnione powody, o których burmistrz teraz nie będzie mówić, a zatrzymywanie kogoś “na siłę” jest sprzeczne w wyznawanymi przez nią zasadami. Dziś bez wahania podjęłaby taka sama decyzję – zaznaczyła Honorata Kozłowska.

Obecnie dyskusja koncentruje się wokół utworzenia klasy siódmej z kolejnego rocznika. Radni zdają sobie sprawę, że takie rozwiązanie pociągnie za sobą następny wzrost kosztów. Budżet gminy jest jednak ograniczony. Dlatego radni uznali za stosowne przeprowadzenie komisji oświatowej z udziałem mieszkańców Wilkowa Polskiego, aby naświetlić sprawę. Większość obecnych na sali mieszkańców przyjęła postawę obronną. Chociaż radni wielokrotnie zapewniali o tym, że nie chcą likwidacji szkoły, wśród części mieszkańców Wilkowa Polskiego panuje przekonanie, że szkoła zostanie zlikwidowana. O tym, że przekonanie to jest mylne mówił także dyrektor ZEAS Wiesław Daktera. Organizacja szkolnictwa na terenie gminy Wielichowo zakłada istnienie szkoły w Wilkowie Polskim – zaznaczył na samym początku.

Ze smutkiem wypowiadała się Przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldgebel. Przypisywanie radnym złych intencji w sytuacji, gdy szukają najlepszego wyjścia z trudnej sytuacji jest z pewnością przykrym doświadczeniem.

W niełatwej sytuacji znalazła się burmistrz Honorata Kozłowska. Obecni na sali widzą w niej bowiem nie tylko burmistrza gminy, ale również (a może przede wszystkim) mieszkańca Wilkowa Polskiego. Burmistrz przedstawiła planowane w Wilkowie Polskim inwestycje. Będzie to boisko ogólnodostępne za 400 tys. z budżetu gminy, droga wojewódzka 312 przebiegająca przez wieś. W planach są także inne inwestycje drogowe.

Bez rozmowy nie będzie porozumienia. Chociaż dialog nie był łatwy, to dla przyszłości gminy, w tym szkoły w Wilkowie Polskim, nie ma innej drogi. Spotkanie w Wilkowie Polskim pozwoliło uspokoić sytuację. Prowadzący, radny Stanisław Marciniak, przyznał na końcu, że obawiał się tego spotkania. Do konfrontacji jednak nie doszło, a za swoją szczerość został nagrodzony brawami od całej sali.

Więcej w obszernym materiale filmowym.

MSz

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Comments (2)

  1. Dlaczego gmina Wielichowo chce finansować część drogi WOJEWÓDZKIEJ 312 przebiegającej przez Wilkowo Polskie a skąpi kilkadziesiąt tys. na utrzymanie pełnej, ośmioklasowej szkoły?

  2. Szkoły wiejskie liczą niekiedy tylu uczniów co w miejskiej szkole klasa.
    Jeśli chodzi o szkołę w Wilkowie Polskim kl Vii i VIII nie ma zgodności wśród rodziców żeby wszystkie dzieci zostały A spotkanie 6.06 .2018 ????????