Trwa długofalowy projekt ochrony tego ptaka w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański

Kulik wielki (Numenius arquata) to gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny bekasowatych (Scolopacidae). W celu zwiększenia jego populacji Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu prowadzi długofalowy projekt jego ochrony w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański.

Bazując na doświadczeniach ornitologów z zachodniej Europy został opracowany Krajowy Plan Ochrony Kulika Wielkiego, w którym określono najlepsze praktyki w ochronie gatunku. Głównym założeniem Planu oraz podjętych przez RDOŚ w Poznaniu działań  jest zwiększenie sukcesu lęgowego kulika w najważniejszych ostojach gatunku w Polsce. Czynna ochrona lęgów polega na grodzeniu gniazd, a tym samym zmniejszaniu presji drapieżniczej, sztucznej inkubacji jaj oraz podkładaniu klutych jaj lub piskląt do gniazd kulików wielkich.

Wiosną 2018 r w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański udało się odnaleźć tylko 4 gniazda kulika. We wszystkich gniazdach prawdziwe jaja zastąpiono drewnianymi atrapami, a jaja kulików przetransportowano do inkubatora, gdzie wykluło się kilkanaście piskląt. Niestety wskutek sporego zagrożenia ze strony drapieżników atrapy jaj bardzo szybko zniknęły z gniazd i w krótkim czasie wszystkie pary straciły lęgi. Młode ptaki po wykluciu są odchowywane w specjalnej wolierze. Po osiągnięciu lotności wszystkie młode zostają wypuszczone na łąkach, na których ich rodzice zbudowali gniazdo. Przed wypuszczeniem kuliki są zaopatrzone w specjalne obrączki ornitologiczne umożliwiające ich identyfikację w przyszłości.

Podjęte w 2017 r. działania ochronne wskazują, że sztuczna inkubacja jaj oraz odchów piskląt przyczynia się do podniesienia sukcesu lęgowego kulika wielkiego. Być może wypuszczone pisklęta wrócą w najbliższych latach na łąki w dolinie Obry i zasilą lokalną populację.

Realizowana już od dwóch lat czynna ochrona lęgów kulika wielkiego znacząco przyczynia się do podniesienia sukcesu lęgowego, czyli odchowania jak największej liczby lotnych młodych. Liczymy na to, że już za kilka lat wypuszczone młode powrócą na teren Wielkiego Łęgu Obrzańskiego i zasilą lokalną populację. Niestety od momentu uwolnienia nie mamy możliwości śledzenia losów piskląt. Każdy z ptaków otrzymał jednak metalowe obrączki oraz żółte znaczniki (tzw. flagi) z czarnym kodem alfanumerycznym, które ułatwią identyfikację poszczególnych osobników.

-informuje RDOŚ

Zachęcamy zatem do bacznego przyglądania się każdemu zaobserwowanemu kulikowi wielkiemu i zwracaniu uwagi na ich nogi. Jeśli komuś uda się odczytać numer znacznika, to zachęcamy do przekazania takiej obserwacji do Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków za pośrednictwem bazy danych POLRING. Dzięki takim informacjom będziemy wiedzieć więcej o losach naszych młodych kulików wielkich.

Na stronie internetowej: FACEBOOK, można zobaczyć zdjęcie kulika M48, który zimował w Holandii. Znajduje się tam także więcej informacji dotyczących programu czynnej ochrony kulika wielkiego w Polsce, który realizuje Towarzystwo Przyrodnicze Bocian.

Czynna ochrona lęgów kulika wielkiego w obszarze Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004 jest działaniem ochronnym wynikającym z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004 (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wielki Łęg Obrzański PLB300004, Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r., poz. 998). Ochronę kulika wielkiego sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a inkubacją oraz hodowlą kulików na nasze zlecenie podjęło się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Przyrody Salamandra.

Źródło: RDOŚ w Poznaniu

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24