Trwają prace na ul. Lipowej. Powstaje dokumentacja remontu ul. Kutrzeby i Borek.

Trwają prace związane z przebudową ul. Lipowej w Wielichowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: na „Przebudowa drogi – od. ul. Lipowej (od ul. Rakoniewickiej do ul. Młyńskiej) w Wielichowie wybrano ofertę Konsorcjum w składzie: Lider: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o. Sp.k. ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan Partner: INFRAKOM Sp. z o.o. ul. Nowowiejskiego 4 64-000 Kościan.

Zaproponowana przez konsorcjum cena wykonania tej inwestycji wyniosła 457.432,76 zł. Termin realizacji zaplanowano na koniec czerwca.

Gmina zleciła także wykonanie dokumentacji projektowej remontu kolejnych ulic w Wielichowie. 

3 kwietnia 2017 r. Burmistrz Wielichowa podpisała umowę z pracownią projektową DRAFT S. C. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojskowej 10a/35, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn.: “Przebudowa dróg – ul. Generała Tadeusza Kutrzeby, odc. ul. Nowej w m. Wielichowo i odc. ul. Borek w m. Wielichowo-Wieś”.

Koszt wykonania dokumentacji technicznej z niezbędnymi uzgodnieniami wynosi 90 000,00 zł brutto. Projektowane odcinki dróg mają łączna długość 1,05 km.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
– cały odcinek ul. Generała Tadeusza Kutrzeby w miejscowości Wielichowo: nowa nawierzchnia drogi z masy asfaltowej wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową, prawa strona pasa chodnika od ul. Rakoniewickiej ścieżka pieszo-rowerowa, lewa strona chodnik,

– odcinek ul. Borek w miejscowości Wielichowo-Wieś, od ul. Generała Tadeusza Kutrzeby do końca zabudowań: nowa nawierzchnia drogi z kostki betonowej jako ciąg pieszo jezdny wraz odwodnieniem.

 

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24