Za trzy tygodnie początek roku, a ta szkoła nadal szuka dyrektora

Za trzy tygodnie początek roku szkolnego, a szkoła w Wilkowie Polskim nadal nie ma dyrektora. Gmina Wielichowo ogłosiła kolejny konkurs, który ma wyłonić odpowiedniego kandydata na to stanowisko.

2 sierpnia 2017 r. został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

Oferty należy składać bezpośrednio w biurze Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Wielichowie ul. Rynek 5, 64-050 Wielichowo, teł. 61- 443-30-94, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim”, w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00.

Pełna treść ogłoszenia, zawierająca szczegółowe wymagania wynikające z przepisów

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24