Umowy podpisane. Drogi powstaną.

W poniedziałek 7 października 2019 r. w Granowie została zawarta umowa pomiędzy Gminą Wielichowo a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Gminę reprezentowała Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, a samorząd Województwa Wielkopolskiego – wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

Umowa dotyczy dofinansowania przebudowy ul. Borek w Wielichowie-Wsi. Środki pochodzą z europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Dofinansowanie stanowi 63.63 % kosztów kwalifikowanych zadania i wynosi 503 886,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w roku 2020.

9 października w Poznaniu podpisana została natomiast umowa na dofinansowanie budowy ul. Kutrzeby w Wielichowie. Kwota 1,28 mln zł pochodzić będzie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. To połowa kosztów zgłoszonego przez gminę projektu.

Stronę rządową reprezentowała wicewojewoda Aneta Niestrawska, a gminę burmistrz Honorata Kozłowska.

Fot. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *